Szesnaście dni z Grotem - Ty też możesz zostać terytorialsem w 3. PBOT

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 17 marca 2024

Fot. A. Barowicz/3. PBOT

Ponad 100 mieszkańców z Podkarpacia uczestniczy w szkoleniu podstawowym i wyrównawczym w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Na czas szkolenia ochotnikom wydano karabinek MSBS Grot, od tego momentu broń stała się ich nieodłącznym kompanem „szesnastki” lub „ósemki”.

W środę 13 marca, ochotnicy szkolenia podstawowego oraz wyrównawczego wykonali pierwsze dla wielu z nich strzelanie bojowe z 5,56 mm karabinka MSBS Grot. Zajęcia przeprowadzone zostały na strzelnicy w Głogowcu. Na początku zakres wiedzy i umiejętności koncentrował się na teorii. Rekruci musieli nauczyć się między innymi rozkładania, czyszczenia i składania broni. - Warunki na polu walki mogą być różne, dlatego żołnierz musi umieć szybko rozłożyć broń, dokładnie ją wyczyścić i złożyć - podkreślają terytorialsi. Następnie odbyła się część praktyczna i przystąpili do strzelania.

- Pierwsze takie strzelanie to wielkie przeżycie dla każdego rekruta, który nigdy wcześniej nie uczestniczył w strzelaniu bojowym z 5,56 mm z karabinka MSBS Grot, najnowocześniejszej broni tego typu będącej na wyposażeniu polskiej armii. Dla większości ochotników było to pierwsze strzelanie od wielu lat, widoczne było duże zaangażowanie i wysiłek - opowiada instruktor Łukasz z kompanii szkolnej.

Trwające szkolenie dla rekrutów jest już drugim zorganizowanym w tym roku przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej. Samo szkolenie trwa 8 (wyrównawcze) lub 16 dni (podstawowe), podczas których ochotnicy, pod okiem starszych stażem i doświadczeniem instruktorów z kompanii szkolnej poznają wojskowe rzemiosło. - Zapewne każdy z nich wojskowy mundur założył z innych pobudek, jednak od teraz wszystkich łączy jedno motto „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko” - zaznaczają podkarpaccy terytorialsi.

- Przez ten czas mieszkańcy regionu, którzy dotychczas byli logistykami, kierowcami, studentami czy informatykami, są poddawani intensywnemu szkoleniu wojskowemu oraz dyscyplinie, której nie znają z życia codziennego. Wszystko po to, by w momencie kryzysu byli gotowi do obrony regionu podkarpackiego. Podczas szkolenia nie brakuje oczywiście musztry i regulaminów, ale najważniejsze jest przeszkolenie do działań lekkiej piechoty. Istotne są więc: strzelanie, praca na broni, zielona i miejska taktyka, nawigacja, łączność oraz medycyna pola walki. Szkolenie wymaga sporego wysiłku, wytężonej uwagi i umiejętności działania w zespole - podkreśla jeden z instruktorów.

Sprawdzeniem poziomu zdobytej wiedzy podczas szkolenia, będzie egzamin sprawdzający w postaci tzw. pętli taktycznej. Wówczas ochotnicy zmierzą się z takimi zadaniami jak: rozkładanie broni na czas, strzelaniem, zieloną taktyką, pierwszą pomocą przedmedyczną czy ewakuacją rannego z pola walki. Ci którzy, ukończą egzamin sprawdzający nabytą wiedzę z pozytywnym wynikiem, złożą uroczystą przysięgę wojskową która odbędzie się 23 marca o godz. 11:00 w 3, Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie.

Nowi ochotnicy z Podkarpacia po zakończeniu szkolenia wojskowego zasilą bataliony 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej rozlokowane w: Rzeszowie, Dębicy, Nisku (docelowo Tarnobrzeg) i Sanoku.

Fot. A. Barowicz/3. PBOT

Fot. A. Barowicz/3. PBOT

Fot. A. Barowicz/3. PBOT

***

Mieszkańcy naszego regionu, którzy są zainteresowani pełnieniem terytorialnej służby wojskowej w Podkarpackiej Trójce mogą zgłaszać się na szkolenia podstawowe i wyrównawcze w następujących terminach: 10-25.05, 22.06-07.07, 17.08-01.09, 11-26.10, 29.11-14.12. Wymogi formalne do służby wojskowej w 3 PBOT: należy mieć ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo i być niekaranym. Trzeba również pomyślnie przejść badanie lekarskie. Wniosek o przyjęcie na szkolenie można złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji (znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4