Ranking Gmin Podkarpacia 2022. Gmina Trzebownisko zdobyła trzecią nagrodę

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 1 grudnia 2022

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Poznaliśmy wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. Jedną z głównych nagród zdobyła podrzeszowska gmina Trzebownisko.

Ranking gmin

Celem Rankingu Gmin jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu (w województwie śląskim kategoria miast na prawach powiatu została wyodrębniona ze względu na duże skupisko tych miast w województwie).

Podstawą oceny zbiorczej w rankingu są specjalnie dobrane wskaźniki, odnoszące się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. Ocenie poddawane są takie czynniki jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, czy przyrost naturalny.

Fot. Urząd Gminy Trzebownisko

Trzebownisko z nagrodą

Rezultaty Rankingu Gmin Podkarpacia 2022 poznaliśmy we wtorek 29 listopada. Tegorocznym laureatem została gmina Solina. Drugie miejsce zajęło miasto Mielec, trzecie miejsce leżąca obok Rzeszowa gmina Trzebownisko.

Dla podrzeszowskiej gminy to nie jedyna nagroda w tegorocznym rankingu. Oprócz najlepszych gmin, wyróżniano również lidera każdego z powiatów Podkarpacia. Trzebownisko zostało wskazane jako lider powiatu rzeszowskiego.

Wyniki rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2021 zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Wokul

Fot. Urząd Gminy Trzebownisko

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4