Ewa Leniart dla seniorów. Domy opieki dziennej na każdym osiedlu Rzeszowa

KATEGORIA: POLITYKA / 8 kwietnia 2021

Celem Ewy Leniart jako kandydata na prezydenta Rzeszowa jest stworzenie sieci osiedlowych miejskich domów opieki dziennej dla seniorów
Fot. Paweł Bialic

Ewa Leniart walcząca o fotel prezydenta Rzeszowa przedstawiła w czwartek (8 kwietnia) swój program dla najstarszych mieszkańców miasta. Jego głównym założeniem jest plan utworzenia sieci domów opieki dziennej, w których seniorzy mają możliwość spotkań z innymi osobami, brania udziału w różnych zajęciach, co aktywizuje ich społecznie. Tego typu dom opieki dziennej funkcjonuje już w Rzeszowie przy ul. Granicznej i jest prowadzony przez Fundację Rudek dla Życia. Ewa Leniart spotkała się w nim z rzeszowskimi seniorami i zadeklarowała utworzenie większej liczby tego typu miejsc w Rzeszowie.

- Moim celem jest stworzenie sieci osiedlowych miejskich domów opieki dziennej dla seniorów. Osiedla takie jak Drabinianka, 1000-lecia czy Pułaskiego mają swoich seniorów, którzy wymagają obecności osób będących w stanie poświęcić dla nich swój czas, a z drugiej strony wymagają także tego aby im pomagać w wielu różnych czynnościach życia codziennego - mówiła po krótkim spotkaniu z rzeszowskimi seniorami Ewa Leniart.

Fot. Paweł Bialic

Docelowo, zdaniem wojewody Ewy Leniart, tego typu domy opieki dziennej powinny znaleźć się na każdym osiedlu. W pierwszej kolejności takie placówki miałyby powstać na osiedlach, gdzie żyje najwięcej seniorów. Jak podkreślała kandydatka na prezydenta, Rzeszów w odróżnieniu od innych podkarpackich samorządów, do tej pory nie korzystał z rządowego programu Senior+, który umożliwia pozyskanie środków na utworzenie ośrodków wsparcia dla seniorów. Dofinansowanie do uruchomienia tego typu miejsca może sięgać nawet 400 tys. zł.

Teraz, jak zaznaczyła Ewa Leniart czas na zmianę podejścia władz Rzeszowa w tej kwestii. Jak sama podkreślała, funkcjonowanie tego typu ośrodków wsparcia jest również bardzo potrzebne dla osób aktywnych zawodowo, na których barkach leży opieka nad starszymi osobami z rodziny.

- Sama wiem, że dla nas, osób aktywnych zawodowo, niezwykle ważne jest zapewnienie opieki osobom senioralnym. Też opiekuję się mamą, która skończyła 80 lat i wiem jak bardzo docenia to, że nie musi być sama, że może być aktywna, że może robić to co lubi, a także coś co robi po raz pierwszy, jeśli robi to w dobrym towarzystwie - mówiła kandydatka na prezydenta Rzeszowa.

Fot. Paweł Bialic

Jak zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart, oprócz utworzenia sieci domów opieki dziennej konieczne jest również zwiększenie roli Rzeszowskiej Rady Seniorów w kwestii polityki władz miasta co do osób starszych. Oprócz tego w Rzeszowie zdaniem wojewody Leniart, powinna zostać opracowana strategia dla osób w wieku senioralnym.

Jest duże zapotrzebowanie na takie placówki

Andrzej i Anna Rudkowie, którzy odpowiadają za uruchomienie ośrodka opieki dziennej przy ul. Granicznej podkreślają, że zapotrzebowanie w Rzeszowie na tego typu placówki jest bardzo duże, jednak liczba miejsc w jednym ośrodku jest ograniczona. Ośrodek prowadzony przez Fundację Rudek dla Życia funkcjonuje już od dwóch lat. Obecnie w tym jednym ośrodku z opieki korzysta 30 osób.

- Trzeba umożliwić ludziom wyjście z domu, przebywanie w grupie prowadzi do lepszego rozwoju umysłowego i fizycznego tych osób. Prowadzimy zajęcia ruchowe i językowe, które powodują aktywne funkcjonowanie uczestników w naszym projekcie - mówił Andrzej Rudek.

Fot. Paweł Bialic

Powstanie większej ilości takich miejsc w różnych częściach miasta oprócz tego, że z tego typu opieki mogłaby skorzystać większa liczba osób, zmniejszy również koszty i czas transportu osób. Jak zaznaczyła Anna Rudek, udział w zajęciach prowadzonych przez dzienny ośrodek pobytu wspomaga kondycję psychofizyczną seniorów.

- Takie działania wspierają te osoby i fizycznie i psychicznie, w ten sposób odciążamy też służbę zdrowia i opiekę społeczną. Seniorzy są ciągle w pełni życia, cieszą się z wzajemnych spotkań, nie ważne czy są to osoby 60-letnie czy 90-letnie - dodała Anna Rudek.

Karol Woliński

Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4