Zamiast opłat, przymus korzystania z dworca. Nowy sposób miasta na przewoźników?

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 13 listopada 2018

Dworzec Lokalny pod wiaduktem Śląskim. Chociaż jeszcze nie jest całkowicie gotowy, zaczyna z niego korzystać coraz więcej przewoźników. Na zdjęciu jego oficjalne otwarcie z 29 września
Fot. Paweł Bialic

Miasto nie będzie już udostępniać przystanków komunikacyjnych przewoźnikom w celu rozpoczynania i kończenia kursów. Takim miejscem mają być wyłącznie dworce i wskazane przez organizatora (czyli Zarząd Transportu Miejskiego) pętle autobusowe. Zmiany mogą odczuć więc zarówno przewoźnicy jak i pasażerowie.

Tak zakłada projekt jednej z dwóch uchwał dotyczących spraw komunikacji, którymi radni zajmą się na wtorkowej (13 listopada), ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miasta.

W uzasadnieniu projektu urzędnicy dowodzą, że w związku z rosnącymi potrzebami komunikacyjnymi miasta i zwiększeniem liczby autobusów, konieczna jest poprawa przepustowości przystanków. Po włączeniu do eksploatacji autobusów przegubowych jest ona przekroczona, co wpływa na punktualność autobusów MPK. Do takiej sytuacji, zdaniem urzędników, przyczyniają się przewoźnicy, którzy nie stosują się do zasad korzystania z przystanków. Chodzi m.in. o zatrzymywanie pojazdów na przystankach niezgodnie z rozkładem jazdy, wielominutowy postój po skończonym kursie lub przed rozpoczęciem kolejnego, a także o trwające więcej niż 1 minutę postoje związane z pobieraniem opłat i wydawaniem biletów, co jest niezgodne z prawem o ruchu drogowym.

Wyjściem z sytuacji ma być proponowana przez Zarząd Transportu Miejskiego regulacja nakazująca rozpoczynanie i kończenie kursów tylko na pętlach autobusowych, dworcach i punktach przesiadkowych.

W zamian, w projekcie drugiej uchwały urzędnicy proponują rezygnację z pobierania opłat za korzystanie z dworca z operatorów i przewoźników na dotychczasowych zasadach. Teraz za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu obowiązuje opłata w wysokości 1 zł. Bez zmian pozostanie natomiast dotychczas obowiązująca opłata w wysokości 5 groszy za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Jeśli radni uchwalą nowe przepisy, co to w praktyce będzie oznaczało dla pasażerów?

Teoretycznie dla podróżnych zmieni się niewiele. Przewoźnicy, którzy teraz zaczynają albo kończą swoje kursy na niektórych zwykłych przystankach na terenie miasta, będą musieli przenieść się na Dworzec Lokalny albo pętle autobusowe. Dotyczy to zwłaszcza tych kursów prywatnych przewoźników, które teraz zaczynają się na przystankach w rejonie urzędu wojewódzkiego i placu Wolności. Po wprowadzeniu zmian ich autobusy odjadą z dworca, a na tych przystankach będą mogły już tylko zatrzymać się „po drodze”. Czy jednak nie okaże się, że przewoźnicy przeniosą się na dworzec, ale niektóre z zatrzymań autobusów na trasie zlikwidują?

Na podwyższone opłaty za korzystanie z Dworca Lokalnego wprowadzone przez ZTM narzekał niedawno w mediach prezes PKS Rzeszów. Na razie przewoźnik ten nie wrócił do korzystania z dawnego dworca podmiejskiego. Prezes PKS-u zasugerował, że przebudowa Dworca Lokalnego odbyła się z dużym udziałem środków unijnych, a zatem korzystanie z niego przez przewoźników powinno być bezpłatne przez 5 lat jak w innych miastach, które realizowały podobne inwestycje. Wydaje się więc, że proponowana uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom PKS.

Wiadomo jednak, że miasto niechętnie patrzy na korzystanie z przystanków przez autobusy Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, która obsługiwana jest właśnie przez rzeszowski PKS. Autobusy MKS często zatrzymują się na nich na dłużej, bo kierowcy sprzedają bilety pasażerom. To z kolei powoduje blokowanie przystanków. Miasto wykorzystuje to jako argument do odmowy wydawania zgody na zatrzymywanie się pojazdów MKS na przystankach w centrum. Jest to możliwe tylko tam gdzie wciąż obowiązują stare zezwolenia. Związek Gmin „PKS”, który jest organizatorem komunikacji MKS od lat protestuje przeciwko takiemu podejściu miasta i uważa to za dyskryminację.

Czy nowa uchwała nie będzie pretekstem do wprowadzenia dalszego zakazu zatrzymywania się przez wozy MKS na przystankach w centrum Rzeszowa?

Przypomnijmy, że na 47 przystankach przy głównych ulicach miasta (m.in. al. Piłsudskiego, Lwowska, Krakowska, Marszałkowska, Lisa-Kuli, al. Cieplińskiego, Hetmańska, Dąbrowskiego, Podkarpacka, al. Rejtana, Targowa, Szopena) jest właśnie montowany system inteligentnego monitoringu. Kamery mają śledzić nielegalnych przewoźników korzystających bez zezwolenia z tych przystanków. Pozwolą jednak także zaobserwować jak długo autobusy stoją na przystankach. Może to być więc także bat na tych, którzy zatrzymują się na nich dłużej niż 1 minutę, a często są wśród nich autobusy MKS.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4