Strefa płatnego parkowania zostanie rozbudowana. Będzie system opomiarowania

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 6 listopada 2018

Fot. Karol Woliński

Strefa płatnego parkowania w Rzeszowie działa od stycznia 2016 r. Na jej obszarze jest ponad 2200 miejsc parkingowych i 130 parkomatów. Władze miasta według deklaracji płynących dotąd z ratusza nie zamierzają powiększać obszaru strefy, ani podnosić opłat za parkowanie. Zgodnie z tymi deklaracjami ratusz nie zamierza też tworzyć w Rzeszowie strefy czystego transportu ani śródmiejskiej strefy parkowania, do czego uprawniają miasta powyżej 100 tys. mieszkańców znowelizowane niedawno przepisy ustawowe. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

W najbliższych latach kierowców zostawiających samochody w obszarze strefy czekają jednak inne zmiany. Miasto chce skupić się na rozbudowie systemu informacji o wolnych miejscach. Chodzi o zadanie pod nazwą „Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych” w ramach projektu „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” realizowanego ze środków unijnych programu Polska Wschodnia.

Teraz w strefie funkcjonuje 12 tablic informujących o wolnych miejscach w strefie. Wyświetlają one ogólne komunikaty o liczbie miejsc typu „DUŻO”, „ŚREDNIO”, „MAŁO” czy „BRAK”. Po zrealizowaniu projektu tablic ma być o 10 więcej i mają wyświetlać szczegółowe informacje o liczbie wolnych miejsc. Według urzędników ma to usprawnić szukanie miejsca do parkowania.

Żeby przekazywanie takich dokładnych informacji było możliwe, w strefie musi pojawić się wspomniany system opomiarowania. Ma go tworzyć 338 kamer zlokalizowanych na 166 słupach oraz 10 tablic zmiennej treści. Ponadto doposażone ma zostać centrum przetwarzania danych, co oznacza m.in. stworzenie systemu detekcji miejsc postojowych. Będzie on analizował obraz z kamer i przetwarzał na informacje o zajętych miejscach. Ma też pojawić się system przekazywania informacji na urządzenia mobilne do kierowców o zajętych lub wolnych miejscach parkingowych. Dodatkowo w centrum nadzoru ma powstać ściana wizyjna obrazująca bieżącą sytuację w strefie płatnego parkowania oraz analizę stanu zajętości miejsc parkingowych.

Budowa systemu ma rozpocząć się na wakacjach przyszłego roku, a zakończyć się w październiku 2020 r. Na razie miasto ogłosiło przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla tego zadania. Powstanie systemu opomiarowania strefy ma kosztować około 9 mln zł. Czy sytem ten rzeczywiście zda egzamin, przekonamy się dopiero w praktyce.

Tomasz Wrzesiński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4