Zobaczcie jak zmieniła się organizacja ruchu w rejonie cmentarzy! Trwa akcja „Znicz”

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 31 października 2018

Fot. Archiwum Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

W związku z dniem Wszystkich Świętych, w czwartek 1 listopada w godz. od 6 do godz. 22 zmienia się organizacja ruchu w rejonie rzeszowskich cmentarzy. W przypadku dużego natężenia ruchu, czas wprowadzenia zmian może się przedłużyć. Równocześnie już od środy, 31 października jak co roku rozpoczęła się policyjna akcja „Znicz 2018”. Potrwa ona do niedzieli 4 listopada. To oznacza, że na drogach służbę pełnić będzie w tym czasie zwiększona liczba policjantów.

1 listopada oraz bezpośrednio przed i po święcie na drogach oraz w pobliżu cmentarzy policjanci spodziewają się znacznego wzrostu natężenia ruchu. Część patroli pełnić będzie służbę w sposób dynamiczny, na bieżąco monitorując nasilenie ruchu i reagując na pojawiające się utrudnienia.

- Podstawowym celem prowadzonych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym oraz utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz głównych ciągach komunikacyjnych. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, trzeźwość kierujących, nieprawidłowe wyprzedzanie kolumny pojazdów, dostosowanie oświetlenia pojazdów do pory dnia i panujących warunków - wyjaśnia nadkomisarz Adam Szeląg, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Rzeszowie.

W czwartek, podczas obchodów uroczystości związanych z dniem Wszystkich Świętych zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej. Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej).

Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo - zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Dojazd do bramy cmentarza znajdującej się przy ulicy Polnej możliwy będzie od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ulicą Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ulicę Kujawską. Z ulicy Morgowej w al. Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo, gdyż na skrzyżowaniu aleja Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu.

Zmieniona organizacja ruchu na ul. Lwowskiej w rejonie cmentarza na Wilkowyi
Fot. KMP w Rzeszowie

Na czas zmiany organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ulicę Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu al. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach.

Cmentarz „Pobitno” przy ul. Lwowskiej, znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony al. Żołnierzy I Armii WP oraz przy szpitalu nr 2.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych.

Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej. Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej, ale przede wszystkim należy ona do drogi krajowej nr 94. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżących potrzeb. W przypadku dużego natężenia ruchu, ograniczenia mogą być wdrożone nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale również w środę poprzedzającą święto i przedłużone na piątek po święcie.

Policjanci przypominają również, że w środę i w czwartek obowiązywać będą zakazy w poruszaniu się samochodów o masie o masie powyżej 12 ton:

31 października 2018 r (środa) w godz. od 18.00 do 22.00;

1 listopada 2018 r (czwartek) w godz. od 8.00 do 22.00.

Policjanci apelują, aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć, zwracając uwagę na oznakowanie, które może zostać zmienione oraz na sygnały podawane przez policjantów. Przypominamy, że w przypadku kierowania ruchem przez funkcjonariuszy, kierujący w pierwszej kolejności muszą stosować się do sygnałów i poleceń przez nich podawanych. Przez kilka najbliższych dni wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność oraz wyrozumiałość wobec innych uczestników ruchu.

Ze względu na utrudnienia związane z poruszaniem się na drogach dojazdowych w rejonie cmentarzy, warto skorzystać z komunikacji miejskiej. ZTM jak co roku uruchamia 1 listopada specjalne linie autobusowe oznaczone literami. Obowiązują na nich te same ceny biletów i wszystkie ulgi jak w normalnej komunikacji. W tym roku będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach. O szczegółach z tym związanych piszemy TUTAJ.

Red.

Fot. Archiwum Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4