Za 300 mln zł w Rzeszowie zbudują Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka

KATEGORIA: INWESTYCJE / 17 grudnia 2018

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Do 2024 r. potrwa budowa nowego budynku Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz rozbudowa istniejących obiektów. Cała inwestycja będzie kosztować 300 mln zł, z czego 255 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, reszta – 45 mln zł to środki własne. PCZD będzie funkcjonować przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. To inicjatywa Zarządu Województwa Podkarpackiego, z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele.

Na razie PCZD działa w oparciu o oddziały funkcjonujące w KSW nr 2: I Klinikę Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej; II Klinikę Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej; Klinikę Neurologii Dziecięcej i Pediatrii; Klinikę Onkohematologii Dziecięcej; Klinikę Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii; Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci.

Jednak w planach samorządu województwa jest budowa nowego budynku i rozbudowa istniejących obiektów.

- Zaplanowane przez nas nowe inwestycje związane z Podkarpackim Centrum Zdrowia Dziecka będą istotną częścią planowanego Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie – wyjaśnia marszałek Władysław Ortyl. - Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka jest naszemu regionowi bardzo potrzebne. Chcemy móc właśnie u nas, na miejscu leczyć małych pacjentów w tych dziedzinach, w których do tej pory było to utrudnione. Jednocześnie będzie to możliwość kształcenia i specjalizacji w różnych dziedzinach medycy z zakresu pediatrii, w tym w rzadkich specjalizacjach pediatrycznych - kardiologia, otolaryngologia, okulistyka czy urologia.

Poszerzenie działalności PCZD jest uzasadnione kosztami leczenia małych pacjentów z Podkarpacia w innych województwach. Rocznie NFZ odnotowuje prawie 7 tysięcy hospitalizacji dzieci i młodzieży z Podkarpacia na terenie innych województw.

W ostatnich latach było to:

2015 r. – 6 733 pobyty – koszt migracji 53,2 mln zł;

2016 r. – 6 730 pobyty – koszty migracji 50,1 mln zł;

2017 r – 6 962 pobyty – koszty migracji 43,6 mln zł.

Powstanie PCZD umożliwi również kształcenie specjalistów w specjalnościach pediatrycznych na terenie Podkarpacia. W chwili obecnej w województwie podkarpackim możliwe jest uzyskanie specjalizacji jedynie w zakresie 7, spośród dostępnych 13 specjalizacji dziecięcych. Wynika to z braku specjalistycznych oddziałów, w których mogły by być realizowane staże specjalizacyjne i rezydentury.

Inwestycja potrwa 6 lat

Szacowany koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi ok. 300 mln zł. Podział kosztów pomiędzy budżetem państwa i samorządem województwa będzie kształtował się w relacji 85 do 15 proc. Inwestycja ma być podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje opracowanie projektów i budowę nowego budynku szpitalnego – jego koszt oszacowano na 160 mln zł. Drugi obejmuje opracowanie projektów oraz przebudowę i rozbudowa budynku I oraz H3 – jego koszt oszacowano na 140 mln zł.

Dla etapu I, czyli budowy nowego budynku gotowy jest już program funkcjonalno-użytkowy. W 2019 r. przewidziano opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych za 3,5 mln zł. Sama budowa zaplanowana jest na lata 2020 – 2022, w których na ten cel zostanie wydane kolejno: 21,5, 42 i 93 mln zł.

Nowy budynek ma mieć powierzchnię ponad 12 tys. m kw. Obiekt stanie w bliskim sąsiedztwie funkcjonujących już Oddziału Ortopedii Dzieci, Kliniki Chirurgii i Kliniki Onkohematologii tworząc razem Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka.

W planowanym obiekcie będą funkcjonować: blok operacyjny dla dzieci i dorosłych; Bank Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej; centralna sterylizatornia dla potrzeb całego szpitala; stacja dializ dla dorosłych i dzieci; oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ze zwiększoną ilością stanowisk.

Dla etapu II konieczne jest opracowanie w 2019 r. programu funkcjonalno – użytkowego, co ma kosztować 200 tys. zł. Kolejnym krokiem opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych rozłożone na dwa lata. W 2019 r. przewidziano na ten cel 800 tys. zł, a w 2020 r. 2 mln zł.

Sama przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku I oraz H3 wraz z pełną infrastrukturą techniczną (w tym drogami i parkingami), przewidziana jest na lata 2021 – 2024 i ma kosztować kolejno: 19, 37, 61 i 20 mln zł.

W tej części PCZD będą zlokalizowane następujące funkcje: Specjalistyczne Poradnie dla Dzieci; Zespół Pracowni Diagnostycznych dla Dzieci; komora hiperbaryczna; pracownia przygotowania żywienia pozajelitowego i dojelitowego; Regionalny Ośrodek Leczenia Mukowiscydozy; Klinika Kardiologii Dziecięcej; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; Klinika Okulistyki Dziecięcej.

W ramach realizacji drugiego etapu projektu, przewidziana jest również rozbudowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przygotowanie terenu pod budowę oraz budowa parkingu wielopoziomowego dla małych pacjentów oraz ich rodzin. Ponadto w założeniach projektu zaprogramowane jest utworzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej dla studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z zapleczem socjalnym.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4