Plan dla terenów przy stadionie Resovii zostanie przeprojektowany

KATEGORIA: INWESTYCJE / 22 listopada 2022

Widok projektowanego kompleksu wieżowców przy stadionie Resovii. Jaki będzie jego ostateczny kształt zdecyduje poprawiony plan zagospodarowania
Fot. Projekt MWM Architekci

Rzeszowscy radni wyrazili we wtorek zgodę na skierowanie kontrowersyjnego projektu planu zagospodarowania w rejonie stadionu Resovii do przeprojektowania zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez Komisję Gospodarki Przestrzennej. To krok do rozwiązania klinczu jaki wytworzył się wokół sprawy właściwego zagospodarowania przestrzeni na tym terenie, a także doprowadzenie do szczęśliwego końca inwestycji Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.

Plan do poprawki

Proponowana do tej pory wersja zmiany planu zagospodarowania miała ułatwić firmie deweloperskiej Resovia Residence budowę zespołu wieżowców, w tym jednego o wysokości ok. 100 m, tuż obok stadionu Resovii przy ul. Wyspiańskiego. Rada Miasta odstąpiła jednak od uchwalenia tego dokumentu niemal dwa lata temu w związku z negatywną opinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ale też protestami mieszkańców, środowisk architektów i klubu CWKS Resovia. Podobnie radni postąpili również miesiąc temu gdy zdjęli projekt uchwały z porządku obrad.

Wczoraj informowaliśmy, że kontrowersyjna zmiana planu zagospodarowania w rejonie stadionu Resovii może znów wrócić na sesję Rady Miasta Rzeszowa. I tym razem była szansa, że znajdzie się w porządku obrad, ale tylko po to by skierować plan do gruntownego przeprojektowania. Taką rekomendację przedstawiła Komisja Gospodarki Przestrzennej w Radzie Miasta na czele z jej szefem Robertem Kultysem (PiS).

I faktycznie w trakcie sesji wniosek o przedłożenie Radzie Miasta projektu zmiany planu zagospodarowania złożył prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

- W wyniku negocjacji prowadzonych przez szefa Komisji Gospodarki Przestrzennej, powstał pomysł, aby wprowadzić dzisiaj projekt planu zagospodarowania, a następnie skierować go do przeprojektowania przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa wedle wytycznych Rady - zapowiedział prezydent Rzeszowa.

Jak podkreślał prezydent Fijołek, porozumienie z deweloperem jest bardzo ważne z punktu widzenia zakupu działki będącej w jego rękach, a potrzebnej miastu do realizacji zapowiadanej od lat inwestycji w postaci Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w oparciu o pobliski stadion Resovii. Miasto chce ten teren wywłaszczyć, ale tego typu procedura może potrwać. Stąd działania w kierunku zmiany planu zagospodarowania.

- W zamian za to inwestor zdecyduje się nam sprzedać ten teren, mamy nadzieję, że w tym roku. Gestem z naszej strony byłoby przystąpienie do tego planu i w szybkim terminie uchwalenie go według wytycznych uzgodnionych z inwestorem, ale też zabezpieczających interes naszego samorządu - powiedział prezydent Rzeszowa.

Potrzeba kompromisu

Radni zgodzili się jednogłośnie, aby wprowadzić uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania w rejonie Resovii do porządku obrad. Wytyczne komisji co do przeprojektowania tego dokumentu przedstawił szef Komisji Gospodarki Przestrzennej radny Robert Kultys. Jak podkreślał, przeprojektowanie planu będzie wiązało się z pogodzeniem stanowisk inwestora, MKUA, mieszkańców i CWKS Resovii. Dlatego wskazywał na konieczność kompromisu. Kultys podkreślił, że na dzisiaj inwestor stoi na stanowisku aby przyjąć plan tak jak jest przygotowany bez jakichkolwiek zmian. To z kolei jest nie do zaakceptowania przez pozostałe strony.

- My jako rada jesteśmy zobowiązani do tego, aby jakiś kompromis wypracować, nawet jeżeli nie będzie nikogo uszczęśliwiał, musimy to zrobić dla dobra powstania stadionu Resovii - zaznaczał radny PiS.

Zarekomendowane przez komisję wytyczne dotyczą odsunięcia linii zabudowy planowanych przez inwestora bloków od wschodniej trybuny stadionu Resovii na odległość znacznie większą od 18,5 metra (jak chce inwestor), zmniejszenia współczynnika intensywności zabudowy z 9,0 (jak chce inwestor) do 7,5 łącznie dla kondygnacji nadziemnych i podziemnych, uregulowania w planie rozmieszczenia wysokich, dominujących wieżowców zabudowy mieszkaniowej. Oprócz tego komisja zaleca, aby powierzchnia biologicznie czynna obejmowała 20 procent powierzchni terenu pod inwestycję, ale pod warunkiem, że będzie to zieleń urządzona.

Pozostałe rekomendacje dotyczą zakazu sytuowania garaży dla samochodów w kondygnacjach nadziemnych, a jedynie w podziemiu oraz zwiększenia ilości powierzchni handlowych i usługowych na parterach budynków w celu ożywienia ciągów pieszych wzdłuż ulic przy tej inwestycji.

Poprawki KO odrzucone

Do ustalonych przez komisję wytycznych dla urbanistów z BRMR, którzy będą poprawiać projekt, swoje trzy grosze próbowali dorzucić również radni Koalicji Obywatelskiej. Szef klubu KO Marcin Deręgowski twierdził, że jego formacja nie brała udziału w ostatnich rozmowach z inwestorem i wspomniane wytyczne nie były z nimi konsultowane. Radni KO próbowali przeforsować poprawkę mówiącą o wykreśleniu z projektu zapisu mówiącego o utworzeniu na terenie objętym opracowaniem strefy śródmiejskiej. Do tego wskazywali na potrzebę zwiększenia współczynnika miejsc parkingowych do poziomu 1,2 czy przeznaczenia części terenu objętego zmianą planu pod lodowisko.

To jednak radnym KO się nie udało, bo ich poprawki zostały odrzucone przez ich koalicjanta – Rozwój Rzeszowa oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie cała uchwała dotycząca skierowania planu zagospodarowania do przeprojektowania została poddana pod głosowanie. Za głosowało 21 radnych, a dwóch (Andrzej Dec i Mateusz Maciejczyk z KO) się wstrzymało.

- Dziękuję radnemu Kultysowi i członkom komisji za zaangażowanie w wypracowaniu tej uchwały. To dobre i rozsądne rozwiązanie, liczę, że uda nam się szybko porozumieć z inwestorem - powiedział po głosowaniu prezydent Rzeszowa.

Prace nad przeprojektowaniem projektu planu zagospodarowania mają potrwać do lata przyszłego roku.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4