Nowy angiograf i 25 mln zł na kolejne inwestycje w KSW nr 2

KATEGORIA: ZDROWIE / 2 grudnia 2019

Fot. Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie wzbogacił się o sprzęt do nowoczesnych metod diagnostyki i terapii udarów mózgu. System do angiografii został sfinansowany ze środków samorządu województwa i ministra zdrowia. To nie koniec dobrych informacji, marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Stanisław Kruczek, podpisali w poniedziałek z dyrektorem szpitala Krzysztofem Bałatą, umowę na kolejne inwestycje o wartości przekraczającej 25 mln zł.

Sprzęt do angiografii trafił na Podkarpacie w ramach rządowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło niemal 1,8 mln zł. Pozostałe środki, czyli ponad 5,7 mln zł - zabezpieczył samorząd województwa. Kwota ta objęła część finasowania sprzętu oraz koszt jego montażu i uruchomienia.

Obecny na uroczystości oddania sprzętu marszałek Władysław Ortyl, dziękował zaangażowanym w staraniach o dofinansowanie zakupu nowoczesnej aparatury.

- Jestem Państwu niezwykle wdzięczny. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wdrażać tak nowoczesne rozwiązania w zakresie leczenia udarów. Cieszę się, że angiograf trafił na Podkarpacie, że samorząd województwa mógł współfinansować ten niezwykle potrzebny zakup – mówił marszałek.

Udar mózgu stanowi obecnie drugą przyczynę zgonów na świecie po chorobie niedokrwiennej serca. Polska nadal należy do grupy krajów o wysokich wskaźnikach zapadalności na udar oraz stosunkowo wysokich wskaźnikach umieralności. Dla poprawy sytuacji konieczne jest doposażenie jednostek w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii, z zastosowaniem procedur wewnątrznaczyniowych oraz doposażenie oddziałów udarowych w sprzęt dający możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego.

Ten obraz potwierdził kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych dr Jarosław Homa.

- Jest o co walczyć. Udar jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób po czterdziestym roku życia. Dzisiejsza uroczystość zbiega się z 10. rocznicą utworzenia pracowni. Jest to jedyna pracownia na Podkarpaciu zajmująca się neuroradiologią zabiegową. Tak naprawdę, instalacja nowego urządzenia jest otwarciem nowej karty w jej historii. Dzięki niemu będziemy lepiej, bezpieczniej i dokładniej diagnozować oraz leczyć pacjentów – mówił dr Homa.

W poniedziałek podpisano także umowę na kolejne działania inwestycyjne w szpitalu. Projekt o całkowitej wartości przekraczającej 25 mln zł zakłada m.in. poprawę jakości leczenia najmłodszych pacjentów.

- Nie ma momentu, żebyśmy mogli powiedzieć, że wszystko zostało zrobione i zakupiliśmy najbardziej nowoczesny sprzęt. Postęp w medycynie i technikach medycznych jest tak duży, że ciągle musimy za nimi nadążać, by poprawiać jakość świadczonych usług. Wiele z nich skierowanych jest do najmłodszych pacjentów. Mowa tu m.in. o formule Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka, które nabiera coraz bardziej wyraźnego kształtu. Duża część środków, które po podpisaniu umowy trafią do szpitala, zostanie wykorzystana właśnie na poprawę usług świadczonych dzieciom – dodał Władysław Ortyl.

W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Kliniki noworodków z pododdziałem intensywnej terapii, bloków operacyjnych, centralnej sterylizatorni oraz Kliniki gastroenterologii.

Red.

Zdjęcia: Michał Mielniczuk/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4