Wraca bezpośrednia obsługa mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 29 maja 2020

Fot. Powiat Rzeszowski

Od poniedziałku 1 czerwca Starostwo Powiatowe w Rzeszowie wraca w pełnym zakresie do bezpośredniej obsługi mieszkańców. Jak informują przedstawiciele powiatu rzeszowskiego, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów, jak też pracowników urzędu, w siedzibie starostwa obowiązywać będą jednak obostrzenia dla interesantów przebywających na terenie budynku.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiologiczne starostwo zaleca mieszkańcom odwiedzającym urząd:

- obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy lub kasku;

- obowiązkowe zachowanie dystansu społecznego - odległości minimum dwumetrowe pomiędzy osobami oczekującymi na załatwienie sprawy;

- dezynfekcję rąk płynami dostępnymi na terenie budynków urzędu.

Ponadto obsługa interesantów odbywać się będzie w wyznaczonych do tego pomieszczeniach - dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie będzie mogła być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

- Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu, w niektórych wydziałach wyznaczono pokoje do obsługi petentów. Stanowiska obsługi wyposażone zostały w szyby ochronne. Pomieszczenia są dezynfekowane, a pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej - zaznacza w imieniu starostwa Piotr Wróbel.

Starostwo informuje też, że w dalszym ciągu będzie udoskonalać elektroniczną formę obsługi mieszkańców, podnosząc tym samym standardy obsługi klienta, który korzysta z usług starostwa.

Red.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas kontaktu z innymi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4