Miasto dołoży do budowy trzech kładek rowerowych! Prace ruszą na wakacjach

KATEGORIA: INWESTYCJE / 29 maja 2020

Wizualizacja kładki przy moście Narutowicza. Ma ona powstać na biegnącym obok „tęczowego” mostu ciepłociągu Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa/Projekt Promost Consulting

Wszystko wskazuje na to, że wreszcie uda się rozstrzygnąć przetarg na budowę kładek rowerowych wzdłuż trzech rzeszowskich mostów. Chodzi tu konkretnie o ścieżki rowerowe przy moście Narutowicza, moście Karpackim oraz moście Lwowskim. Poprzednie kilka postępowań unieważniono w związku ze zbyt wysokimi ofertami.

W obecnie prowadzonym postępowaniu również wiele wskazywało, że może być podobnie, choć jak w kwietniu słyszeliśmy w rzeszowskim ratuszu, pod uwagę była brana opcja rozstrzygnięcia przetargu tylko w części dotyczącej mostu Lwowskiego, gdzie dwie oferty były niższe od budżetu przygotowanego na inwestycję. Teraz okazuje się, że podjęto decyzję o dołożeniu brakującej kwoty do budowy wszystkich trzech kładek rowerowych.

- Podjęliśmy decyzję o dołożeniu środków na realizację budowy wszystkich trzech kładek. Przetarg nie został jednak jeszcze rozstrzygnięty, sprawdzane są obecnie kwestie formalne. Planujemy zakończenie postępowania w czerwcu - informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Muszą dołożyć 2,6 mln zł

Na budowę kładki rowerowej przy moście Lwowskim miasto chce przeznaczyć niewiele ponad 3 miliony zł. Do przetargu w tej części swoje oferty złożyły trzy podmioty, z czego dwie z nich są niższe od kwoty jaką na realizację tego zadania przygotowało miasto. Intop Warszawa przedstawiło ofertę na poziomie 2,87 mln zł, natomiast firma Intop Tarnobrzeg 2,95 mln zł. Trzecia oferta ze strony konsorcjum, w którym liderem jest Primost Południe Sp. z o.o. z Sosnowca a partnerem Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., z Nowego Sącza wynosi 3,40 mln zł.

Na realizację ścieżki rowerowej wzdłuż mostu Narutowicza władze Rzeszowa w budżecie przygotowały kwotę 2,15 mln zł. Do przetargu zgłosiły się trzy te same podmioty, o których była mowa w przypadku mostu Lwowskiego. Najniższą ofertę w wysokości 3,84 mln zł złożyła firma Intop Tarnobrzeg. Dwie pozostałe oferty ze strony Intop Warszawa oraz Konsorcjum Primost Południe i Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych opiewają na kwoty powyżej 4,08 mln zł i 4,18 mln zł.

Z kolei na realizację inwestycji przy moście Karpackim miasto przeznaczyło 3,25 mln zł. Najniższa oferta, tym razem ze strony Intop Tarnobrzeg wynosi 4,38 mln zł. Intop Warszawa przedstawiło ofertę opiewającą na 4,47 mln zł, natomiast konsorcjum firm Primost Południe i Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych na poziomie 4,59 mln zł.

Przeprawy mają powstać do czerwca 2021 r.

Łączny budżet przygotowany na budowę wszystkich trzech kładek wynosi około 8,4 mln zł. Z kolei najniższe oferty przygotowane przez Intop Warszawa i Intop Tarnobrzeg oscylują w okolicach 11 mln. Rachunek jest zatem prosty - władze Rzeszowa aby rozstrzygnąć przetarg wybierając najniższe przedstawione oferty muszą dołożyć około 2,6 mln zł. Jeżeli doszłoby do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy, prace budowlane mogą ruszyć jeszcze podczas zbliżających się wakacji.

Kładki przy moście Lwowskim i Karpackim mają być zbudowane od podstaw (mają przebiegać po północnych stronach mostów), natomiast ta przy moście Narutowicza miałaby przebiegać po istniejącej konstrukcji sąsiadującego z mostem ciepłociągu.

Podstawowe parametry kładek: przy moście Narutowicza - długość całkowita pomostu 105,85 m, całkowita szerokość pomostu: 3,61 m; przy moście Karpackim - długość całkowita pomostu: 104,94 m, całkowita szerokość pomostu: 2,91 m; przy moście Lwowskim - długość całkowita pomostu: 86,06 m, całkowita szerokość pomostu: 3,03 m.

Oprócz wykonania samych konstrukcji kładek, zadaniem wykonawcy będzie oczywiście przebudowa wszystkich niezbędnych sieci i instalacji podziemnych, budowa dojazdów, chodników, oświetlenia i odwodnienia.

Według założeń przetargu trzy przeprawy rowerowe miałyby powstać do 31 sierpnia 2021 r. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie tego terminu do końca czerwca przyszłego roku.

Wokul

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4