Zwrot w sprawie wycinki drzew na os. Andersa. Stanowisko marszałka

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 2 czerwca 2020

FRAGMENT OSIEDLA GEN. ANDERSA W RZESZOWIE Z ZIELENIĄ ZAGROŻONĄ WYCINKĄ.

Okazuje się, że miastu nie tak łatwo przyjdzie wyciąć stare drzewa na osiedlu gen. Andersa w ramach tzw. „rewitalizacji rzeszowskich podwórek”. Chodzi o plany usunięcia kilkudziesięciu, może nawet ok. stu drzew na tym osiedlu. Tylko w jednym z sześciu zadań tej inwestycji – przy ul. Boruty-Spiechowicza, bloki 4, 6 i 8. zaplanowano do wycinki 18 drzew dużych i kilkanaście małych. O kontrowersjach z tym związanych i o oburzeniu lokatorów bloków pisaliśmy już TUTAJ.

Po kilku burzliwych spotkaniach mieszkańców, urzędnicy miejscy z jednej strony tłumaczyli im, że będą próbowali dokonać korekty projektów i ograniczyć wycinkę, z drugiej strony jednak wystąpili do Marszałka Województwa Podkarpackiego o zgodę na pierwszą wycinkę wspomnianych 18 drzew w obszarze zadania nr-2. Nadmieniamy tu, że wycinka drzew na terenach miejskich musi być uzgodniona z Urzędem Marszałkowskim. Gdyby marszałek wydał taką zgodę, mógłby to być kolejny argument dla rzeszowskiego ratusza, aby nie zmieniać w istotny sposób projektu rewitalizacji i realizować go w dotychczasowym kształcie.

Marszałek po stronie mieszkańców

Tymczasem w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego stanowisko w sprawie zajął dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig. Postawił on miastu pisemnie pewne warunki. Przed ostatecznym ustosunkowaniem się do wniosku o wycinkę drzew zażądał wskazania „przesłanek wskazujących na zasadność udzielenia zezwolenia na usunięcie wnioskowanych do usunięcia drzew”. Wątpliwości Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły usunięcia aż 15 z wnioskowanych 18 drzew.

Nieoficjalnie w Urzędzie Marszałkowskim dowiedzieliśmy się, że nie należy się spodziewać, aby została wydana zgoda na taką rzeź drzew na osiedlu Andersa.

Miasto zapewne zrozumiało intencje oficjalnego zapisu pisma urzędowego, który przytoczyliśmy, a z drugiej strony chyba nie było w stanie odpowiedzieć na postawione żądanie. Tak czy owak, rzeszowski ratusz jeszcze pod koniec maja w odpowiedzi na pismo marszałka zawnioskował zwrotnie o zawieszenie postępowania o wycinkę drzew.

Co to w praktyce oznacza?

Nie wydaje się prawdopodobne, aby miejscy urzędnicy przedstawili marszałkowi przekonywujące argumenty za tym, że rewitalizacja podwórek i organizacja miejsc parkingowych wymaga aż takiego zniszczenia starego drzewostanu. Dlatego ostateczna decyzja w sprawie wycinki większości z wnioskowanych drzew w obszarze zadania nr-2 może być negatywna.

Jeżeli Urząd Marszałkowski zajmie podobne stanowisko dla wszystkich 6 zadań rewitalizacji podwórek na osiedlu gen. Andersa, to aby te zadania zrealizować, trzeba będzie w znacznym stopniu przeprojektować całą inwestycję. W skrócie sprowadza się to do tego, że organizacja nowych miejsc postojowych dla samochodów nie może odbywać się aż takim kosztem wartościowych drzew.

Być może całą operację udałoby się przeprowadzić łagodniej, gdyby nie brak wcześniejszych konsultacji ratusza z mieszkańcami w sprawie przyszłości ich podwórek i oburzenie mieszkańców z tego powodu. Obecnie, gdy wzburzeni ludzie postanowili walczyć o otaczająca ich zieleń, potrzebne będą poważne zmiany w projekcie i zapewne przesunięcie całej inwestycji w czasie.

Warto też zauważyć, że bardzo przytomnie zareagował w sprawie marszałek województwa, który wyraźnie poparł oddolne opinie mieszkańców. Stąd powstaje realna szansa na uratowanie drzewostanu na osiedlu Andersa – nie tylko ze względu na wielką determinację mieszkańców, ale także ze względu na zrozumienie władz wojewódzkich.

Red.

NA PLANIE ZAZNACZONO JEDYNIE GŁÓWNE DRZEWA I GRUPY DRZEW ZAPLANOWANE DO WYCINKI w 5 z 6 ZADAŃ. PEŁNĄ LISTĘ ZAWIERAJĄ PROJEKTY WYKONAWCZE.

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas kontaktu z innymi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4