Nowe miejsca w żłobkach. 23,9 mln zł dla regionu w ramach programu Maluch+

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 15 lipca 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

W ramach programu Maluch+ jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne mogą starać się o dofinansowanie na rozwój instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3. Chodzi tu głównie o działalność żłobków oraz klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W środę wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła informację dotyczące realizacji tego programu na terenie Podkarpacia.

W 2020 roku na realizację programu Maluch + na terenie województwa podkarpackiego udało się zarezerwować środki w wysokości 23,9 mln zł. Zostaną one podzielone na 4 moduły odpowiadające poszczególnym zadaniom. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało następującą liczbę ofert:

Moduł 1a adresowany jest do samorządów, które nie dysponowały placówkami opiekuńczymi dla dzieci do lat 3 trafi kwota 6,1 mln zł co przełoży się na 7 inwestycji żłobkowych, po jednej w gminach Gorzyce, Korczyna, Lesko, Przecław Markowa oraz dwie w Łańcucie. Łącznie pozwoli to na stworzenie dodatkowych 195 miejsc w żłobkach.

Moduł 1b dotyczy już jednostek samorządowych, które posiadają już swoje żłobki. Tutaj dofinansowanie wyniesie prawie 6,3 mln zł i zostanie ono przeznaczone na realizację 12 inwestycji w 13 gminach. W ramach tego modułu środki trafią do gminy Błażowa, gminy Dębica, miasta Dębica, miasta Jarosław, miasta i gminy Kańczuga, gminy Krasne, gminy Miejsce Piastowe, miasta Mielec, miasta Rzeszów, gminy Świlcza, gminy Wadowice Górne oraz gminy Wiśniowa. Pozwoli to na zapewnienie 370 miejsc w żłobkach.

Moduł 2 zapewnia funkcjonowanie miejsc tworzonych z udziałem wcześniejszych edycji programu. Tutaj dofinansowanie wyniesie 3,7 mln zł i trafi do 46 podkarpackich gmin dysponujących 67 instytucjami opiekuńczymi, które zapewniają 2225 miejsc żłobkowych.

Moduł 3 ma za zadanie wsparcie podmiotów niepublicznych odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie w ramach tego modułu wyniesie 3,7 mln zł i trafi do 12 instytucji, co pozwoli na utworzenie dodatkowych 370 miejsc żłobkowych.

Moduł 4 jest również przeznaczony dla podmiotów niepublicznych i dotyczy dofinansowania z jednoczesnym wymogiem obniżenia o adekwatną kwotę czesnego. Tutaj zagwarantowana kwota dofinansowania wynosi 4,2 mln zł i trafi ona do 82 podmiotów prowadzących 106 żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów z łączną liczbą 2829 miejsc żłobkowych.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4