Znamy datę 5. edycji Kongresu 590. Ponownie odbędzie się w Jasionce

KATEGORIA: GOSPODARKA / 16 lipca 2020

Fot. Paweł Bialic

Już wiadomo, że tegoroczna, 5. edycja Kongresu 590 odbędzie się w dniach 21-22 października 2020 r.

- Planowo spotkamy się w Jasionce koło Rzeszowa. Data Kongresu pozostanie niezmienna, a formuła zostanie dostosowana do aktualnych rekomendacji Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy przygotowani do realizację Kongresu 590 stacjonarnie, jak i online w przypadku pojawienia się obostrzeń - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Podczas 5. edycji uczestnicy skupią się na przedstawieniu Polski za 10 lat, czyli w 2030 roku. Doświadczenie roku 2020, ogólnoświatowa pandemia, zatrzymanie gospodarki, praca zdalna, oraz inne wydarzenia spowodowały, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tych działań i dokładnie przygotować się do przyszłości.

- Obecna sytuacja rewiduje poglądy i pozwala spojrzeć inaczej na otaczającą nas rzeczywistość. Nasze pokolenie, stoi przed wyzwaniami nowoczesności i próbami zmieniającego się świata. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że cezura 10 lat obejmuje okres naprawdę bliski. Dla wielu z nas poprzednia dekada jawi się jakby to było wczoraj, a jednocześnie po pewnej analizie dostrzegamy jak wiele wokół nas się zmieniło – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes Kongresu 590. - Chcemy rozmawiać o tych zmianach, o tym, jak być gotowym na różnego rodzaju doświadczenia oraz rozwiązania, które oferuje nam nauka wraz z biznesem.

W 2030 roku, będziemy mieli rozbudowaną i uporządkowaną infrastrukturę gazową, nowe centralne lotnisko, sieć autostrad, ale też starsze społeczeństwo, obywateli świadomych swoich potrzeb materialnych, młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie z pamięcią wydarzeń obecnego roku, ale też oczekujących komfortu życia. Niezbędna jest weryfikacja planów i dostosowanie wszystkich dziedzin życia do ewaluacji zawsze w kierunku wyznaczonego celu, jakim jest projekt Polska 2030.

Fot. Paweł Bialic

Podczas corocznego spotkania w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce pod Rzeszowem uczestnicy porozmawiają z liderami branż i obszarów o projekcie Polska 2030. Jak zapowiadają organizatorzy, podczas warsztatów z przedstawicielami nauki i MŚP goście Kongresu 590 pracować będą nad planem niezbędnych rozwiązań i działań, aby mimo różnych wydarzeń mieć jasno wyznaczony cel, a przy wykorzystaniu technologii online docierać podczas debat do nowych grup odbiorców.

- W związku z tym, że będziemy rozmawiać o Polsce w następnej dekadzie - liczba 10, określa również liczbę obszarów, które poddamy dyskusji - zapowiadają organizatorzy.

Będą to:

1. Patriotyzm gospodarczy - jak w oparciu o tę ideę zacząć budować długofalowe korzyści dla gospodarki?

2. Klimat - wpływ wyzwań klimatycznych i świadomości ekologicznej na decyzje biznesowe (gospodarka w obiegu zamkniętym, rolnictwo, ekologia, gospodarka wodna, sprawiedliwa transformacja, recykling).

3. Energia - co będzie zasilało nasze domy, firmy, samochody i jak te zmiany wpłyną na codzienne życie i przemysł? (energetyka, dywersyfikacja źródeł energii, nowe potrzeby, sterowanie mocą, atom, magazynowanie energii).

4. Rynek pracy - czy i jak zmieni się nasze podejście do pracy zawodowej? (praca zdalna, nowe zawody, automatyzacja, usługi).

5. Eksport - co blokuje potencjał eksportowy Polski i jak to zmienić? (współpraca międzynarodowa, kooperacja ponadregionalna, eksport, ekspansja, polskie holdingi grupy producenckie, kredyty, technologie).

6. Zdrowie i styl życia - trendy w codziennym życiu Polaków i ich wpływ na gospodarkę (telemedycyna, suplementacja, sport, ekonomia czasu wolnego, hobby, rozrywka, immersja, kredyty, turystyka, interaktywność, przemysł kreatywny, kultura, e-commerce, konsumpcja, hotele, wypoczynek).

7. Internet - jakie szanse i zagrożenia niesie dla firm komunikacyjna rewolucja? (kosmos, 5G, AI, e-commerce, cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja, przepływ danych).

8. Edukacja i odpowiedzialność społeczna - czego i jak będziemy się uczyć za 10 lat? (nowe zawody, nauka przez całe życie, CSR, wolontariat, współpraca, odpowiedzialność i solidarność społeczna, oszczędzanie).

9. Infrastruktura - jak zmienia się nasz kraj i jego możliwości? (transport, geopolityka, logistyka, architektura, aglomeracja, komunikacja, gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, smart city, elektro mobilność).

10. Demografia - jak gospodarkę zmieni starzejące się społeczeństwo? (zdrowie, opieka, komfort życia, ubezpieczenia, zakupy, usługi).

Kongres 590 odbywa się pod patronatem i ze wsparciem najważniejszych instytucji państwa polskiego, z prezydentem RP i prezesem Rady Ministrów na czele, którzy są co roku gośćmi wydarzenia.

Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu cyfrowego produktów wyprodukowanych w Polsce.

Red.

Fot. kongres590.pl

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4