Wojewoda patronem rozmów o połączeniu Rzeszowa i gminy Krasne

KATEGORIA: POLITYKA / 22 września 2020

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Karol Woliński

We wtorek (22 września) odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące połączenia miasta Rzeszowa z gminą Krasne zorganizowane z inicjatywy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, w którym udział wzięli przedstawiciele władz Rzeszowa, gminy Krasne oraz powiatu rzeszowskiego.

Przypomnijmy, iż o tym, że w pełni uzasadnionym rozwiązaniem byłaby próba połączenia Rzeszowa z całą gminą Krasne Ewa Leniart mówiła już w kwietniu przy okazji przedstawiania swojej opinii do kolejnej propozycji zmian granic zgłoszonej przez władze stolicy Podkarpacia. Wojewoda podkreślała wtedy, że w wyniku dobrowolnego połączenia dwóch gmin można liczyć na rządową bonifikatę w wysokości około 100 mln zł.

Jak poinformowała po wtorkowych rozmowach Ewa Leniart, podczas spotkania nie zapadły żadne wiążące decyzję poza deklaracjami o woli dążenia do połączenia samorządów z obu stron. Więcej szczegółów dotyczących przede wszystkim terminu połączenia oraz jego warunków mamy poznać w najbliższych tygodniach.

- W ciągu najbliższych trzech tygodni odbędą się spotkania prezydenta oraz wójta, a także przewodniczących organów stanowiących obu samorządów celem ustalenia terminu połączenia oraz przedstawienia warunków szczególnie ze strony gminy Krasne dotyczących realizacji i zabezpieczenia spraw kluczowych dla społeczności lokalnej w związku z połączeniem - powiedziała po spotkaniu zorganizowanym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Ewa Leniart podkreślając, że było to pierwsze tego typu spotkanie konsultacyjne dotyczące połączenia dwóch jednostek samorządowych od 10 lat.

Jak już wspomniała wojewoda Ewa Leniart, jedną z kluczowych kwestii jest termin połączenia obu samorządów. Przypomnijmy, że w takim przypadku muszą zostać przeprowadzone przyspieszone wybory prezydenckie oraz wybory do Rady Miasta. Dlatego pojawiają się sugestie mówiące o tym aby przeprowadzić połączenie obu samorządów pod koniec 2023 roku wraz z końcem kadencji prezydenta oraz Rady Miasta Rzeszowa. Z drugiej strony prezydent Tadeusz Ferenc, dla którego poszerzanie Rzeszowa jest swoistą idée fixe, dąży do tego aby proces ten realizowany był jak najszybciej.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W spotkaniu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim gminę Krasne reprezentował wójt Wilhelm Woźniak, powiat rzeszowski starosta Józef Jodłowski, a miasto Rzeszów wiceprezydent Marek Ustrobiński oraz sekretarz miasta Marcin Stopa. Jak powiedział nam rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki, atmosfera podczas spotkania była dobra, a w kwestii następnych rozmów w tej sprawie władze Rzeszowa zapewniają, że w przypadku połączenia z gminą Krasne, te tereny będą mogły liczyć na znaczące dofinansowanie.

- Z naszej strony nie ma raczej warunków połączenia, a bardziej zapewnienia, że będziemy po połączeniu w teren gminy Krasne inwestować. W przypadku uzyskania bonusu z tytułu połączenia w wysokości 100 mln zł zamierzamy całą tą kwotę przeznaczyć na inwestycje na terenie tej gminy - twierdzi Maciej Chłodnicki.

Natomiast jeżeli chodzi o termin połączenia Rzeszowa i gminy Krasne, rzecznik prezydenta Rzeszowa zachowawczo mówi, że decyzja w tej sprawie leży przede wszystkim po stronie rządu.

- Jesteśmy otwarci na rozmowy i priorytetem jest przede wszystkim doprowadzenie do połączenia. A w jakim terminie? To już przede wszystkim decyzja po stronie rządu - zaznacza rzecznik Chłodnicki.

Przypomnijmy że wtorkowe spotkanie odbyło się w oparciu o uzgodnienia sformułowane podczas sierpniowych rozmów z udziałem władz obu samorządów, wojewody Ewy Leniart, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła oraz senatora Stanisława Ożoga.

Wtedy władze Rzeszowa starały się przekonać przedstawicieli rządu aby od 1 stycznia 2021 roku oprócz sołectwa Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski (na które jest zgoda rządu), do Rzeszowa włączyć także sołectwo Malawa z gminy Krasne. Pomysł ten nie znalazł uznania w oczach ministra Szefernakera. Głównym powodem braku włączenia samej Malawy do Rzeszowa było zagrożenie zachwiania w związku z tym stabilności finansowej gminy Krasne, co wielokrotnie podkreślała wojewoda Ewa Leniart wysuwając w związku z tym pomysł połączenia obu samorządów gminnych.

Stąd też główną konkluzją sierpniowego spotkania było rozpoczęcie działań w kwestii połączenia Rzeszowa z gminą Krasne, czego efektem było z kolei wtorkowe spotkanie u wojewody. Jak zapowiedziała we wtorek Ewa Leniart, kolejne tego typu spotkanie konsultacyjne w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się mniej więcej za 4 tygodnie, czyli po dokonaniu szczegółowych ustaleń dotyczących połączenia pomiędzy organami wykonawczymi i stanowiącymi obu samorządów.

Karol Woliński

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4