Opóźnienie z tunelem na Pobitnem. Dopiero końcem roku projekt i pozwolenia

KATEGORIA: INWESTYCJE / 27 października 2020

Fot. Urząd Miasta Rzeszowa/Mosty Gdańsk

W poprzednim roku rzeszowski ratusz wskazał wykonawcę dokumentacji projektowej dla inwestycji budowy tunelu pod rondem Pobitno. Za wykonanie projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie koniecznych do realizacji budowy tunelu zgód administracyjnych odpowiada firma Mosty Gdańsk, a wartość tego zadania to niewiele ponad 1,4 mln zł. Projekt wraz z pozwoleniami pierwotnie miał być gotowy do listopada 2019. Później określono termin wykonania dokumentacji i uzyskania zgód do 31 maja 2020 roku.

Jednak ten termin nie został dotrzymany. Jak tłumaczył podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa wiceprezydent Marek Ustrobiński opóźnienie wiąże się z problemami administracyjnymi związanymi z pandemią koronawirusa.

- Niestety koronawirus wstrzymał procesy wydawania niektórych decyzji administracyjnych i w związku z tym w kwestii uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest opóźnienie. Do końca roku powinniśmy dysponować gotowym projektem i pozwoleniem na budowę. Na początku przyszłego roku chcemy ogłosić przetarg na prace budowlane - powiedział wiceprezydent Marek Ustrobiński.

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje budowę tunelu w relacji al. Armii Krajowej - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego o długości zależnej od przyjętego rozwiązania projektowego, przebudowę i rozbudowę istniejącego ronda „Pobitno” celem usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego wraz z budową i przebudową: zjazdów, oświetlenia, odwodnienia drogi, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, budową chodników o efektywnej szerokości 2 m oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości ok. 3,5 m.

Rozbudowa ronda ma polegać na wybudowaniu niezależnego przejazdu na kierunku północ-południe omijającego ruch na samym skrzyżowaniu. Zmniejszy to ruch na rondzie, które jest jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań o ruchu okrężnym w Rzeszowie i w konsekwencji upłynni dojazdy do niego. Koszt realizacji całej inwestycji szacuje się na kwotę 80, a nawet 100 mln zł. Wiadomo, że byłby to duży ciężar finansowy dla budżetu Rzeszowa, dlatego władze miasta będą starały się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4