Trwa budowa obwodnicy Łańcuta. Na jakim etapie jest ta ważna inwestycja?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 18 stycznia 2021

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Trwają już bardzo zaawansowane prace przy przebudowie drogi krajowej nr 94 na odcinku Łańcut-Głuchów mającym stanowić obwodnicę Łańcuta. To inwestycja, na którą mieszkańcy Łańcuta czekają kilkanaście lat. Prace budowlane, których wykonawcą jest firma Budimex rozpoczęły się w grudniu 2019 roku. Końcem zeszłego roku zaawansowanie robót budowlanych sięgało 63 proc. Ubiegłorocznej jesieni udało się już m.in. przebudować przesyłowy gazociągu wysokiego ciśnienia, który był jednym z większych wyzwań dla wykonawcy i mocno ograniczał prowadzenie prac budowlanych.

Co do zasady od połowy grudnia do połowy marca trwa tzw. okres zimowy, podczas którego wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, jeśli pozwala na to ich technologia, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację kontraktu. Wykonawca obwodnicy Łańcuta nie przerwał robót i kontynuuje je w określonym zakresie.

Jak informuje rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w ostatnim czasie wykonywane były m.in. roboty nasypowe warstwy mrozoochronnej i konstrukcyjne podbudowy, a także przy realizacji betonu asfaltowego. Wykonano też pale pod ekrany akustyczne i montaż słupów oraz montaż słupów oświetleniowych. Zrealizowano także nawierzchnię na chodnikach mostu i w pasie rozdziału, odwodnienie drogi oraz przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, linii energetycznych, telekomunikacyjnych. W ostatnich dniach natomiast w związku z opadami śniegu trwają prace przygotowawcze polegające m.in. na badaniu nawierzchni i materiałów, które będą wykorzystane w następnych etapach inwestycji.

Prace na budowie obwodnicy Łańcuta prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Ze względu na zachowanie przejezdności i prowadzeniu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu prac, na odcinku DK94 występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na 115 mln zł, a jej zakończenie zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Kalendarium inwestycji:

1. Uzyskanie decyzji środowiskowej: 1 grudnia 2006 r.

2. Uzyskanie decyzji ZRID: 27 września 2010 r.

3. Ostateczność decyzji ZRID: 26 listopada 2013 r.

4. Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.

5. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.

6. Podpisanie umowy z wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Budimex S.A., wartość: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)

7. Złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID: 18 marca 2019 r.

8. Wszczęcie postępowania przez wojewodę podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

9. Uzyskanie zmiany decyzji ZRID: 19 grudnia 2019 r.

10. Zakończenie robót: wrzesień 2021 r.

Wokul

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Fot. GDDKiA Oddział w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4