Tarnobrzeska prokuratura zbada sprawę możliwych nadużyć Tadeusza Ferenca

KATEGORIA: POLITYKA / 13 maja 2021

Były prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas jego wizyty w Rzeszowie w 2020 r.
Fot. Paweł Bialic

Zawiadomienie złożone do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie przez ruch miejski Razem dla Rzeszowa w sprawie możliwego nadużycia władzy przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz podległych mu urzędników, zostało przekazane do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu. Taką informację otrzymaliśmy od rzecznik Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

- Sprawa została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i to ona prowadzi to postępowanie – poinformowała nas we wtorek 10 maja, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Hanna Biernat-Łożańska.

Informację o przekazaniu sprawy potwierdził nam również rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel, który poinformował nas, że trwają obecnie czynności sprawdzające czy mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta Rzeszowa oraz jego urzędników.

- Wykonywane są czynności sprawdzające zmierzając do ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa wskazanego w pisemnym zawiadomieniu. W zależności od ich wyników, w sprawie będą podejmowane dalsze decyzje procesowe - informuje prokurator Andrzej Dubiel.

Okazuje się, że o przeniesienie postępowania do prokuratury w innym mieście wnioskował ruch Razem dla Rzeszowa, który zgłosił to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta Rzeszowa.

- Wnioskowaliśmy o przekazanie postępowania z pominięciem właściwości miejscowej do innej jednostki organizacyjnej niż Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, ponieważ w poprzednich sprawach gdy zgłaszaliśmy nieprawidłowości w mieście, albo była odmowa wszczęcia śledztwa albo prokuratura stwierdzała, że strona społeczna dobrze dba o swoje interesy i nie potrzebuje pomocy prawnej - powiedział nam Artur Polakiewicz z Ruchu Razem dla Rzeszowa.

Czego dotyczy zawiadomienie?

Przypomnijmy, że przedstawiciele ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa (w skład, którego wchodzi kilkanaście apolitycznych stowarzyszeń) zgłosili zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i podległych mu urzędników, do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie 12 kwietnia 2021 r. To zawiadomienie dotyczy głównie nadużycia władzy, w kwestiach wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz niegospodarności. Wydawane decyzje o warunkach zabudowy zdaniem ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa miały obniżać wartość sąsiednich nieruchomości, a oprócz tego miały też być wydawane bez poszanowania zasady dobrego sąsiedztwa, bez decyzji środowiskowych, wbrew orzeczeniom konserwatora zabytków, czy na terenach zalewowych.

Razem dla Rzeszowa zarzuca byłemu prezydentowi, że nie dążył do możliwości skorzystania z opcji pierwokupu wielu terenów od skarbu państwa i nie zabezpieczał ich planami zagospodarowania. W konsekwencji działki te trafiały do zainteresowanych nimi deweloperów. W ocenie ruchu miejskiego mogło to być zaplanowane i systemowe działanie. W wyniku tego, według szacunków Razem dla Rzeszowa, miasto mogło utracić 1 miliard zł. Do tego należy dołożyć również zarzut niewykonywania uchwał Rady Miasta w kwestii opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4