Strug będzie uregulowany. Wody Polskie zdecydowały kto wykona tę inwestycję

KATEGORIA: INWESTYCJE / 15 września 2021

Potok Strug w Rzeszowie.
Fot. Paweł Bialic

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace przy regulacji potoku Strug na terenie Rzeszowa i Tyczyna. Rzeszowski oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonał wyboru wykonawcy pierwszej części tego zadania. Prace wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego z Krakowa.

- Czekamy jeszcze na to, czy żadna z firm biorących udział w postępowaniu nie odwoła się od jego wyników. Jeżeli tak się nie stanie, to po 20 września powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą. Prace budowlane powinny rozpocząć się w październiku - informuje rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału PGW Wody Polskie Krzysztof Gwizdak.

Wody Polskie za regulację Strugu zapłacą krakowskiej firmie 5,9 mln zł. Ta zapowiadana od dawna inwestycja przeciwpowodziowa ma duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Rzeszowa, szczególnie w związku z coraz częściej występującymi powodziami błyskawicznymi, wywoływanymi gwałtownymi opadami deszczu i spływami wód z górskich potoków. Wspomnieć można czerwiec 2020 roku, gdy w wyniku nawałnic, woda wylewająca ze Strugu mocno zagrażała domom w południowej części miasta.

Potok Strug w Rzeszowie.
Fot. Paweł Bialic

Jaki będzie zakres prac?

W zakresie robót przewidziano kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki na długości 8,62 km. W ramach prac na Strugu wykonane będzie m.in. umocnienie dna oraz zabezpieczenie skarp w miejscach, w których rzeka zagraża budynkom i obiektom infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

Równolegle z zabezpieczeniem skarp zostaną wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt strefy przybrzeżnej w formie karp dużych drzew. Zaplanowane prace mają rozpocząć się na wysokości ul. Gombrowicza do ul. Miłosza i powinny potrwać do końca roku. Pozostały zakres prac do Tyczyna ma być kontynuowany w 2022 roku. Łącznie cała inwestycja przeciwpowodziowa na Strugu ma kosztować około 28 mln zł.

Wokul

Potok Strug w Rzeszowie.
Fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4