Radni PO chcieli uchwały przeciw reformie Czarnka. PiS i część RR niechętne

KATEGORIA: POLITYKA / 28 września 2021

Fot. Paweł Bialic

Wydawało się, że planowane zmiany w prawie oświatowym polegające na zwiększeniu roli kuratorów nad działalnością szkół w m.in. powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów, mogły być obiektem gorącej debaty podczas wtorkowej (28 września) sesji Rady Miasta. Oświadczenie w formie uchwały wyrażające sprzeciw wobec tych zmian przygotowała Platforma Obywatelska. Projekt nie znalazł jednak poparcia i w zasadzie bez większej dyskusji trafił do dalszych prac w komisji głosami części radnych Rozwoju Rzeszowa i klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Z Rzeszowa do Bydgoszczy

Uchwałę w postaci oświadczenia wyrażającego sprzeciw w stosunku do propozycji zmian w prawie oświatowym zaprezentował przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec z PO. Zrobił to bardzo nietypowo, bo wyręczył się ponad 20-minutowym nagraniem z jednej z sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Tam zastępca prezydenta miasta Iwona Waszkiewicz wymieniała, jej zdaniem negatywne skutki reformy na funkcjonowanie szkół.

Chodzi o dwie ustawy oraz rozporządzenie, które są obecnie na etapie konsultacji. Na nagraniu krytykowano przede wszystkim zmiany dotyczące zwiększenia roli kuratorów w kształtowaniu oferty edukacyjnej, powoływania i odwoływania dyrektorów szkół oraz konieczność uzyskania przez szkołę zgody kuratora na prowadzone przez organizacje pozarządowe zajęcia w szkołach. W uchwale przygotowanej przez radnych PO oprotestowano też wprowadzenie kary więzienia dla tych dyrektorów, którzy „przekroczą uprawnienia" lub „nie dopełnią obowiązku” w opiece nad małoletnim.

Uchwała do komisji

Po tej zaskakującej prezentacji wydawało się, że może nastąpić gorąca dyskusja na temat proponowanych zmian w oświacie, tym bardziej, że przede wszystkim po stronie Rozwoju Rzeszowa są radni związani z oświatą. Do głosu jednak pierwszy doszedł wiceprzewodniczący rady z PiS Waldemar Szumny, który zawnioskował o skierowanie projektu dalszych prac w Komisji Edukacji.

- Powstrzymam się od komentarza formuły prezentacji uchwały przez przewodniczącego Deca, mam nadzieję, że nie będzie to standard w naszej radzie. Te wypowiedzi wymagałby dużo polemiki, dużo tutaj antycypowania, składam wniosek o skierowanie projektu do Komisji Edukacji, cała dyskusja powinna tam się toczyć - stwierdził wiceprzewodniczący Szumny.

Przeciw skierowaniu uchwały do komisji zaprotestował Witold Walawender z Rozwoju Rzeszowa twierdząc, że radni PiS mogli wnioskować o zdjęcie puntu przed rozpoczęciem sesji. Twierdził że na taką dyskusję o zmianach w oświacie zasługują nauczyciele. Przewodniczący Andrzej Dec zarządził jednak głosowanie. Za skierowaniem uchwały do Komisji Edukacji było 12 radnych. Tyle samo zagłosowało przeciw. Oznaczało to kontynuację dyskusji.

Była reasumpcja

Jednak radni Rozwoju Rzeszowa Tomasz Kamiński i Maria Warchoł zgłosili, że z powodów technicznych nie mogli oddać głosu, mimo że uczestniczyli w obradach. Było to o tyle ważne, bo chcieli zagłosować za skierowaniem sprawy do komisji i ich głosy przeważyłby o tej decyzji. Przewodniczący Dec początkowo nie chciał dokonać reasumpcji głosowania, widać było, że zależało mu na przeprowadzeniu debaty i głosowaniu nad przyjęciem uchwały.

Ostatecznie doszło do reasumpcji głosowania i tym razem 16 radnych zagłosowało za skierowaniem projektu do komisji, w tym cały klub PiS oraz 8 radnych Rozwoju Rzeszowa. Tylko 10 radnych było przeciw, w tym wszyscy trzej radni PO, 5 radnych RR oraz radni niezależni Anna Skiba i Mateusz Maciejczyk. Uchwała może wrócić zatem na którejś z najbliższych sesji.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4