Asfalt z plastikowych odpadów? Światowa innowacja polskiej firmy

KATEGORIA: GOSPODARKA / 16 grudnia 2018

Elementy instalacji
Fot. Materiały prasowe

Jak rozwiązać problem plastikowych odpadów? Okazuje się, że jest na to innowacyjny sposób opracowany przez firmę wywodzącą się z Podkarpacia.

Flukar Sp. z o.o. to prywatna polska firma z siedzibą w Katowicach (wcześniej w Iwoniczu-Zdroju), która zajmuje się wytwarzaniem środków smarowych. Jej zakład produkcyjny znajduje się na terenie rafinerii w Jaśle, a już wkrótce uruchomiony zostanie kolejny zakład w Kędzierzynie-Koźlu. Cała grupa zatrudnia około 200 osób.

Strategia rozwoju firmy kładzie nacisk na innowacyjne rozwiązania technologiczne. Stąd też decyzja zarządu o realizacji projektu pn. „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” (w skrócie LIFE EMU NEW). To zespół ekspertów firmy Flukar opracował koncepcję innowacyjnej w skali światowej technologii, która przyczyni się do rozwiązania części problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów polimerowych, do których zaliczamy większość tworzyw sztucznych, w tym popularne butelki PET, plastikowe opakowania czy jednorazowe reklamówki.

- Nasza technologia spotkała się z uznaniem instytucji europejskich oraz krajowych. Wniosek został przyjęty i uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE będącego jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu – mówi Grzegorz Nieradka, zastępca Koordynatora Projektu ds. Technicznych.

Fot. Materiały prasowe

„Projekt LIFE EMU NEW jest wysoce zaawansowanym pod względem technicznym i ekologicznym przedsięwzięciem, którego podstawowym celem jest demonstracja innowacyjnej technologii pozwalającej na uzyskanie emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie. Innowacyjne rozwiązania techniczne zakładają współdziałanie czterech węzłów technologicznych: produkcji asfaltu zmodyfikowanego, produkcji nanowłókien, upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji” – czytamy na stronie projektu.

- O proekologicznej wartości naszego przedsięwzięcia świadczy fakt wykorzystania na dużą skalę polimerów odpadowych. Dzięki tej technologii tysiące ton odpadów z tworzyw sztucznych wykorzystanych zostanie do produkcji modyfikatorów lepiszcza asfaltowego oraz wytwarzania nanowłókien, stanowiących dodatkowy, innowacyjny sposób poprawy właściwości emulsji asfaltowych. Zamiast trafiać na wysypiska śmieci, zostaną ponownie przetworzone i wykorzystane – kontynuuje Grzegorz Nieradka.

Konferencja w Krynicy-Zdroju
Fot. Materiały prasowe

W ramach projektu równolegle prowadzone są spójne działania informacyjno-promocyjne oraz podejmowane są działania wpływające na wzrost świadomości społecznej na temat potencjału związanego z zastosowaniem nanotechnologii w drogownictwie i budownictwie.

- Organizujemy debaty międzysektorowe. Sam wygłosiłem kilkanaście serii wykładów poświęconych naszemu projektowi podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji jak choćby Chemika Expo w Szczecinie, Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, debata w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, debata na Politechnice Krakowskiej, Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej w Warszawie i wiele innych. Bierzemy też udział w targach: Frankfurt, Dubaj, Warszawa, Rzeszów czy Kielce – mówi nam zastępca Koordynatora Projektu.

Dotychczasowa działalność firmy spotkała się z uznaniem środowisk naukowych i biznesowych. Wywodzący się z Podkarpacia Flukar jest laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015, Liderem Regionu 2015 w kategorii przemysł petrochemiczny. Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej nominowało Flukar w kategorii Firma Roku 2016, a Centrum Inteligentnego Rozwoju przyznało nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w 2016 i 2017 roku.

Na temat projektu LIFE EMU NEW można znaleźć szereg specjalistycznych artykułów w prasie branżowej. Projekt posiada też swoją stronę internetową www.emunew.pl oraz profile na portalach społecznościowych.

Red.

Chemika EXPO w Szczecinie
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4