126 mln euro zostanie w regionie. Dzięki dobremu wykorzystaniu środków

KATEGORIA: GOSPODARKA / 11 grudnia 2018

Od lewej: wicemarszałek województwa Piotr Pilch, marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus
Fot. Karol Woliński

Województwo podkarpackie wykorzysta pełną pulę pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – czyli najważniejszego instrumentu polityki rozwoju regionu dla obecnej perspektywy finansowej. Stanie się tak, ponieważ Podkarpacie zachowa tzw. rezerwę wykonania całej kwoty dofinansowania, która wynosiła 6 procent z kwoty ok. 2,1 mld euro przeznaczonej w ramach RPO 2014-2020. Oznacza to, że województwo zachowa 126 mln euro, dzięki czemu samorząd będzie mógł kontraktować kolejne projekty, które znajdują się na listach rezerwowych. O sukcesie poinformował we wtorek zarząd województwa podkarpackiego.

Rezerwa wykonania to środki, które zostały „zamrożone” i mogą zostać uruchomione tylko wtedy gdy region spełni określone warunki - chodzi o osiągnięcie minimalnych wymagań w zakresie wartości wskaźników postępu finansowego i rzeczowego.

- Stosunkowo wcześnie osiągnęliśmy wyniki związane z wielkością środków jakie należało wdrożyć aby zachować rezerwę wykonania. W Polsce osiągnęliśmy drugi wynik w skali kraju jeżeli chodzi o alokację środków w ramach programu oraz również drugą pozycję, jeżeli chodzi o certyfikację płatności - powiedział marszałek województwa podkarpackiego – Władysław Ortyl.

Marszałek Ortyl powiedział także w jakich obszarach mają zostać wykorzystane pieniądze z rezerwy wykonania.

- Te 6 procent dotyczy całej osi projektów finansowanych w ramach RPO, ale mogę powiedzieć, że chodzi o projekty drogowe, projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, będzie to również dotyczyło dotacji bezpośrednich dla przedsiębiorców, rozwiązań innowacyjnych, ale również służby zdrowia - tłumaczył Władysław Ortyl.

Marszałek podkreślił również, że środki zachowane w ramach rezerwy mogą zostać wykorzystane na pomoc techniczną związaną z przygotowaniem dokumentacji. - To bardzo ważne, jeżeli chodzi o przyszłą perspektywę finansową, chcemy dynamicznie wejść w tę perspektywę posiadając już gotową dokumentację dla projektów, które chcemy zrealizować - zaznaczył Ortyl.

Marszałek Ortyl podziękował zarządowi województwa oraz wszystkim samorządowcom, przedsiębiorcom oraz urzędnikom, dzięki którym udało się wypracować tak dobre wyniki, co spowodowało, że 126 mln euro zostanie w całości na Podkarpaciu.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4