Uroczystości poświęcone bł. Natalii Tułasiewicz – patronki nauczycieli

KATEGORIA: EDUKACJA / 9 maja 2022

Fot. Paweł Bialic

W Rzeszowie w poniedziałek (9 maja) odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą bł. Natalii Tułasiewicz. Po uroczystości w kościele farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława odbyła się konferencja adresowana do środowiska nauczycieli i wychowawców.

Wydarzenie, objęte patronatem honorowym małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, zostało zorganizowane w ramach zainicjowanego przez podkarpackiego kuratora oświaty projektu „Nauczyciele w służbie Niepodległej” i nawiązywało do ogłoszenia 30 marca 2022 roku błogosławionej Natalii Tułasiewicz Patronką Polskich Nauczycieli.

To niewątpliwie ważny dzień dla polskiej, ale i podkarpackiej edukacji, zważywszy na fakt, że ta niezwykła postać jest związana z Rzeszowem, gdzie urodziła się w 1906 r. Natalia Tułasiewicz była polonistką, nauczycielką, poetką i emisariuszką Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Została zgładzona w obozie Ravensbrück w 1945 r.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele farnym, która była odprawiona w intencji dziękczynnej za ogłoszenie przez Stolicę Apostolską bł. Natalii Tułasiewicz – patronką nauczycieli w Polsce. Uroczystość zgromadziła władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe, odpowiedzialnych za instytucje i stowarzyszenia związane z edukacją i wychowaniem, a także nauczycieli i uczniów.

Przed rozpoczęciem liturgii Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty, przedstawiła życiorys bł. Natalii Tułasiewicz.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, a w koncelebrze wzięło udział 10 kapłanów.

- Ona pragnęła jednego: jak najbardziej upodobnić się do Chrystusa w pełnieniu woli Bożej i w służbie braciom. Chciała zostać nowoczesną świętą, teocentryczną humanistką (…) Bł. Natalia żyła Słowem Bożym i z tego źródła czerpała światło i mądrość w nieustannej pracy nad sobą - powiedział w homilii bp Jan Wątroba nawiązując do postaci bł. Natalii Tułasiewicz, ochrzczonej 9 maja 1906 r. właśnie w kościele farnym w Rzeszowie.

Biskup rzeszowski, nawiązując do Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, podkreślił wyjątkowość nieskończonej i niepojętej miłości Boga do człowieka, której nic nie może zagrozić i nikt nie może pokonać. Mówił również, że nawet najtrudniejsze życiowe sytuacje, cierpienia i kryzysy w perspektywie tej miłości paradoksalnie stają się zwycięstwem. - Ani choroby, ani kryzysy finansowe, ani utrata pracy, ani polityczne zawirowania, ani zmiana klimatu, epidemie, wojny, prześladowania, śmierć bliskich nie zdołają nas odłączyć od miłości Boga – mówił bp Wątroba.

Przed błogosławieństwem bp Jan Wątroba pobłogosławił tablicę poświęconą bł. Natalii Tułasiewicz. Została ona umieszczona na ścianie przy bocznym ołtarzu, gdzie znajduje się czczony przez wiernych obraz Patronki Nauczycieli. Inskrypcja, która znajduje się na tablicy zawiera następującą treść: „W TYM KOŚCIELE 9 MAJA 1906 R. / OTRZYMAŁA SAKRAMENT CHRZTU ŚW. / BŁ. NATALIA TUŁASIEWICZ 1906 – 1945 / NAUCZYCIELKA, POLONISTKA, POETKA, / EMISARIUSZKA RZĄDU RP NA UCHODŹSTWIE, / ŚWIECKI APOSTOŁ. / ZAMORDOWANA W NIEMIECKIM NAZISTOWSKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM W RAVENSBRÜCK / 31 MARCA 1945 R. / W 2022 R. DECYZJĄ STOLICY APOSTOLSKIEJ / ZOSTAŁA OGŁOSZONA PATRONKĄ / POLSKICH NAUCZYCIELI / PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY I NAUCZYCIELE / INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W RZESZOWIE / RZESZÓW, 9 MAJA 2022 R.

Tablicę odsłoniła kurator Małgorzata Rauch wraz z przedstawicielami rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także krewnymi bł. Natalii Tułasiewicz.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, gdzie w w sali kolumnowej odbyła się konferencja „Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz” inspirowana przesłaniem, które pozostawiła patronka nauczycieli. Jak podkreśliła podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, poniedziałkowe spotkanie było również okazją do refleksji o tożsamości i sensie nauczycielskiego powołania.

Inicjatywa została przygotowana z myślą o nauczycielach, wychowawcach, katechetach i studentach. Całość uświetniła obecność przedstawicieli rodziny Błogosławionej. Prelekcje wygłosili prof. dr hab. Barbara Judkowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - „Być w awangardzie według bł. Natalii – walka o „nowe oblicze świata” przez odnowę katolicyzmu”, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego - „Język w pismach bł. Natalii Tułasiewicz. Moc słowa” oraz dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL we Wrocławiu - „Natalii doświadczenie moralności”. Głos zabrała również Natalia Tułasiewicz-Wala, krewna bł. Natalii Tułasiewicz wygłaszając referat „Twórczy entuzjazm w przyszłości wokół siebie rozpromienię. Świadectwo”.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podziękowała organizatorom wydarzenia i pomysłodawcom projektu pod nazwą „Nauczyciele w służbie Niepodległej”. Podkreśliła, że postać Natalii Tułasiewicz – osoby nieprzeciętnej, entuzjastki słowa i czynu – jest dla środowiska nauczycielskiego prawdziwym drogowskazem, stanowi inspirację i wzór.

– To, że Natalia Tułasiewicz zapracowała na błogosławieństwo własnym życiem, to, że stała się wychowawcą jest swego rodzaju symbolem i gwiazdą na nieboskłonie, pokazującą kierunek, którym niezmiennie należy kroczyć. Zmieniają się pokolenia, zmieniają się wyzwania, okoliczności, sytuacje, w których funkcjonujemy, ale wyznaczniki, gwiazdy na niebie są nam potrzebne po to, abyśmy nie pobłądzili i nie zboczyli z dobrze obranego kursu – mówiła wojewoda.

W konferencji uczestniczyli m. in. szef Gabinetu Politycznego ministra edukacji i nauki Radosław Brzózka, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, ks. bp Jan Wątroba, dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dr hab. Dariusz Iwaneczko, członkowie rodziny bł. Natalii Tułasiewicz, przedstawiciele środowisk oświatowych.

Organizatorami uroczystości byli: podkarpacki kurator oświaty w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, pełnomocnikiem wojewody podkarpackiego ds. rodzin, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim, Stowarzyszeniem Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Duszpasterstwem Nauczycieli Diecezji Rzeszowskiej.

Red.

Zdjęcia: Paweł Bialic

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4