Kolejny krok do lepszych podróży koleją z Rzeszowa w Bieszczady

KATEGORIA: INWESTYCJE / 21 maja 2019

Fot. PKP PLK

Podróżni zyskają sprawniejsze i wygodniejsze połączenia z Rzeszowa w Bieszczady. Taki będzie efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Jasło - Nowy Zagórz. Właśnie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za ponad 8 mln zł netto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szykują rewitalizację linii nr 108, na odcinku Jasło – Nowy Zagórz. 17 maja podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla podkarpackiego odcinka. Dokumentacja projektowa określi szczegółowy zakres prac planowanych w latach 2021 – 2022.

PLK planują m.in. wyremontować perony, by zapewnić podróżnym wyższy standard obsługi na stacjach i przystankach. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacji Jasło, dojście do peronów ma ułatwić przejście podziemne. Ważnym elementem przyszłych prac, będzie budowa dodatkowego przystanku Zagórz Przemysłowy, który zbliży dostęp do kolei.

Dokumentacja określi również przebudowę torów, kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych i wymianę rozjazdów. Mają być zamontowane nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Prace zapewnią sprawniejsze podróże pociągiem. Wyższy poziom bezpieczeństwa zagwarantuje modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych.

Do końca 2020 r., dokumentację projektową opracuje firma Multiconsult Polska sp. z o.o., Wartość projektu 8 mln 269 tys. zł netto, kwota dofinansowania z UE w ramach RPO WP wynosi 7 mln 28 tys. 650 zł netto.

W planach jest rewitalizacja trasy nr 107 Nowy Zagórz – Łupków oraz budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie. Trwa przetarg, ogłoszony 13 maja na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji na linii nr 107.

Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację tras Jasło – Nowy Zagórz, Nowy Zagórz – Łupków oraz na budowę łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie, wpisane jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szacowana, całkowita wartość projektów na dokumentację to 25 mln 817 tys. 342,40 zł (netto), kwota dofinansowania w ramach RPO to 21 mln 944 tys. 741,04 zł (netto).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4