Wieżowiec przy Targowej już cały dla ratusza. Od sierpnia zacznie się remont

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 16 lipca 2019

Fot. Paweł Bialic

Już w sierpniu władze Rzeszowa zyskają dodatkową przestrzeń biurową w związku z przejęciem wieżowca przy ul. Targowej 1. Jak już pisaliśmy wcześniej TUTAJ, pomieszczenia w wieżowcu zwolnią się po pracownikach Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego, którzy przeniosą się do nowych siedzib. Miasto chce jednak najpierw dokonać remontu w budynku, a następnie przenieść tam wydziały, które teraz są rozlokowane po mieście.

- W sierpniu mamy przejąć budynek na własność i przystosować go do dalszej eksploatacji. Nie wiemy jeszcze dokładnie, które wydziały czy jednostki się tam znajdą, ale oczywiście priorytetem będzie dla nas przeniesienie tych jednostek, które znajdują się w budynkach przez nas wynajmowanych - tłumaczy Maciej Chłodnicki.

Oprócz remontu wewnątrz obiektu, konieczne będzie też odświeżenie zaniedbanej od lat elewacji budynku.

Przypomnijmy, że do tej pory w wieżowcu przy ul. Targowej swoją siedzibę miały jednostki podległe marszałkowi: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego. Teraz jak potwierdzono nam w Urzędzie Marszałkowskim przeprowadzka jest już w ostatniej fazie i już niedługo wspomniane wydziały w całości zostaną przeniesione do nowego budynku przy ul. Lubelskiej 4. W wieżowcu znajduje się również Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który w tym roku ma zostać przeniesiony do budynku przy ul. Bernardyńskiej 7 zakupionego przez Starostwo Powiatowe. Miejsca po urzędnikach marszałka i starosty mają zająć inne wydziały Urzędu Miasta, które dołączą do funkcjonujących już w wieżowcu miejskich jednostek czyli Miejskiego Zarządu Dróg, Punktu Obsługi Podróżnego ZTM czy siedziby dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej.

Jedynym podmiotem, który będzie użytkował wieżowiec będzie zatem rzeszowski ratusz, który kilka lat temu stał się już jedynym właścicielem budynku w ramach porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim. Przypomnijmy, że wcześniej 70 procent własności wieżowca należało do samorządu województwa, a pozostałe 30 do władz miasta. W ramach wspomnianego porozumienia, marszałek oddał posiadane powierzchnie w wieżowcu, a w zamian otrzymał od ratusza 30-arową działkę przy ul. Szpitalnej (parking przy III LO). Do zamiany miasto dopłaciło około 2 mln zł.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4