Wojewoda o realizacji dopłat do budowy dróg i linii autobusowych

KATEGORIA: INWESTYCJE / 8 listopada 2019

Od lewej: wiceminister infrastruktury Rafał Weber i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart - podsumowali 8 listopada (w piątek), realizację funduszy na budowę dróg i linii autobusowych w woj. podkarpackim.
Fot. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W piątek, 8 listopada w Rzeszowie, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wraz z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem podsumowali realizację Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na terenie Podkarpacia w 2019 roku.

Oba wymienione fundusze mają stanowić rządowe instrumenty walki z wykluczeniem komunikacyjnym, występującym w wielu miejscach naszego kraju, w tym również w województwie podkarpackim. Fundusz Dróg Samorządowych utworzony w 2018 roku jest narzędziem wspierającym jednostki samorządu terytorialnego, przy realizacji i remontach dróg gminnych i powiatowych. Z danych przedstawionych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki alokacja środków w ramach tego funduszu (na Podkarpaciu) wyniosła ponad 312 mln zł.

- Dzisiaj możemy już stwierdzić, że w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wszystkie wnioski, które zostały złożone w ramach naborów do Funduszu Dróg Samorządowych zarówno przez gminy jak i powiaty będą zrealizowane - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Na listach podstawowych realizacji Funduszu Dróg Samorządowych znalazły się 83 zadania powiatowe, o łącznej kwocie 153,6 mln zł oraz 233 zadania gminne, o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 225,1 mln zł. Kwota dofinansowania zadań środkami funduszu w 2019 roku aktualnie, po przeprowadzonych już procedurach przetargowych, wynosi 305,6 mln zł. Realizacje inwestycji drogowych w ramach tego funduszu uzyskały zapewnienie finansowania w kolejnych latach. W 2020 roku będzie to około 40 mln zł, w 2021 roku około 20 mln zł, natomiast w 2022 roku 12,6 mln zł. Oznacza to, że łącznie w ramach rządowego wsparcia, w postaci Funduszu Dróg Samorządowych, będzie realizowane 316 zadań gminnych i powiatowych o łącznej wartości 378 mln zł.

- To bardzo dobre wiadomości nie tylko dla samorządów naszego województwa, ale również dla samych mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z dróg gminnych i powiatowych, docierając do szkoły, pracy lub innych miejsc. Wszystkie wnioski samorządów, które zostały poprawnie złożone, otrzymają rządowe wsparcie - mówił wiceminister Rafał Weber.

Jak zaznaczyła wojewoda Ewa Leniart, długość dróg lokalnych, planowanych do przebudowy lub remontu, dzięki wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych na Podkarpaciu wynosi 405 kilometrów.

Drugim elementem, który ma walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym na Podkarpaciu jest wspomniany już Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który ma stanowić wsparcie finansowe dla podmiotów odpowiedzialnych za organizację transportu zbiorowego na terenie województwa. Fundusz powstał w związku z wieloma (w ostatnich latach) przypadkami likwidacji kursów, realizowanych w ramach transportu zbiorowego, z powodu ich nierentowności. Pierwszy nabór w ramach tego funduszu rozpoczął się w sierpniu tego roku, a na jego realizację przeznaczono 19,6 mln zł. Według założeń funduszu, dopłata dla przewoźnika ma wynosić 1 zł do każdego wozokilometra.

Do tej pory na Podkarpaciu przeprowadzono trzy nabory do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a dofinansowanie uzyskało 19 podmiotów z terenu Podkarpacia, na łączną kwotę 3 mln 342 tys. 680 zł. Dopłaty zostały przeznaczone na dofinansowanie 212 linii komunikacyjnych na Podkarpaciu. Jednym z podmiotów, który uzyskał dofinansowanie był Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, który jest odpowiedzialny za komunikację w gminach na terenie powiatu rzeszowskiego. Kwota dofinansowania dla ZG „PKS” wyniosła 325 tys zł, co pozwoliło na uruchomienie 10 połączeń komunikacyjnych.

- Chcemy podziękować z jednej strony tym, którzy byli zaangażowani w przekazywanie środków i ich realizację, a z drugiej strony podziękować także za środki przekazane z budżetu państwa do naszych samorządów, na realizację tego programu podnoszącego standard jakości życia mieszkańców naszego województwa - stwierdziła Ewa Leniart.

Jak zaznaczył wiceminister Rafał Weber, Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych będzie realizowany również w przyszłym roku, a nabór na rok 2020 rozpocznie się 13 listopada. Na realizację tego programu przeznaczono w kolejnym roku 52 mln zł.

- Mamy nadzieję, że duża kwota z tej puli będzie wykorzystana - powiedział wiceminister infrastruktury.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4