Staże w LOT AMS dla szkół z regionu. Pierwsi w Polsce z technologią VR

KATEGORIA: EDUKACJA / 20 listopada 2019

Fot. Karol Woliński

Firma LOT Aircraft Maintenance Services, która przygotowuje się do budowy centrum serwisowego dla nowoczesnych szerokokadłubowych samolotów pasażerskich w Jasionce, podpisała porozumienie z dwiema podkarpackimi szkołami w sprawie realizacji staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli. W ramach podpisanej w środę umowy, ze stażu będzie mogło skorzystać 110 uczniów oraz 11 nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.

Porozumienie pod nazwą „Kształcenie Wysokich Lotów” będzie realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, za który odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

- Rozpoczynamy niedługo budowę dużego centrum samolotów i zależy nam na specjalistach posiadających szerokie uprawnienia. Zawód mechanika lotniczego to profesja pełna pasji i zaangażowania i liczymy na to, że ta współpraca ze szkołami będzie owocować dla nas kadrami które będą zatrudnione w spółce LOT AMS w Rzeszowie - powiedziała Aleksandra Juda, prezes zarządu spółki LOT AMS tuż przed podpisaniem porozumienia w sprawie projektu „Kształcenie Wysokich Lotów”. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 1,3 mln zł.

Staże mają na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy wpływającej bezpośrednio na kompetencje przyszłych mechaników lotniczych oraz uzyskanie odpowiedniego doświadczenia i umiejętności w zakresie serwisu samolotów powyżej 5700 kg. Dzięki stażom uczniowie jeszcze na etapie szkoły średniej, będą mogli zdobyć tak istotne z punktu widzenia mechanika lotniczego doświadczenie praktyczne, które przybliży uczestników do uzyskania licencji. Podczas realizacji projektu 121 osób ukończy 7 modułów.

Według dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Mariusza Kapicy współpraca z LOT AMS przyniesie duże korzyści zarówno uczniom szkoły jak i kadrze pedagogicznej.

- To kolejne tego typu porozumienie na współpracę, bo działamy już z firmą o podobnym profilu. Tego typu staż jest nie do przecenienia, uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia praktyczne w hangarze, na płycie lotniska, a jak wiadomo praktyka, tym bardziej w tym zawodzie, to kluczowa sprawa - twierdzi Mariusz Kapica podkreślając również to, że staże dla uczniów będą wiązały się z wynagrodzeniem, co jest kolejną zaletą projektu. Skorzystają również nauczyciele, którzy biorąc udział w stażu będą mieli możliwość poznania dogłębnie firm, technologii oraz tego jak wygląda praca na stanowiskach, co później będzie pomocne w przekazywaniu wiedzy uczniom.

Szkolenia mają być prowadzone z wykorzystaniem najnowszych technologii dydaktycznych, a uczestnicy będą mogli skorzystać w trakcie ich trwania z materiałów utworzonych w technologii AR (Augmented Reality). Jednocześnie projekt to również innowacje dydaktyczne wdrażane w samych szkołach, gdzie uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy będą mieć dostęp do najnowszych technologii podczas zdobywania wiedzy na zajęciach z przedmiotów zawodowych. Poza wyposażeniem pracowni w niezbędne tradycyjne pomoce edukacyjne, projekt przewiduje również wdrożenie rozwiązań wykorzystujących technologię AR i VR. Uczniowie podczas zajęć będą mogli skorzystać z modeli 3D utworzonych w technologii AR, np. silnika lotniczego, połączeń elektrycznych, itd. Zaś w przypadku technologii VR uczeń będzie miał możliwość skorzystania z szeregu filmów instruktażowych i znaleźć się bezpośrednio w środowisku obsługowym (hangar, płyta lotniska) dzięki wykorzystaniu gogli VR.

Uczniowie ze szkół w Krośnie i Rzeszowie będą pierwszymi w Polsce, z kierunku technik mechanik lotniczy, wykorzystującymi technologię AR i VR podczas przedmiotów zawodowych.

Podpisanie umowy. Od lewej: Tomasz Czop, dyrektor WUP w Rzeszowie, Aleksandra Juda, prezes zarządu LOT AMS oraz Łukasz Siwiński, członek zarządu LOT AMS
Fot. Karol Woliński

Oto główne założenia projektu „Kształcenie Wysokich Lotów”:

- Zmodyfikowanie programu nauczania w zawodzie technik mechanik lotniczy.

- Objęcie patronatem przez LOT AMS Sp. z o.o. klas kształcących w zawodzie technik mechanik lotniczy w ZSM w Rzeszowie i ZSM w Krośnie.

- Zorganizowanie w LOT AMS Sp. z o.o. w Warszawie staży i praktyk dla 60 uczniów w wymiarze 300 godzin.

- Zorganizowanie w LOT AMS Sp. z o.o. w Warszawie staży i praktyk dla 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych w wymiarze 160 godzin.

- Wyposażenie pracowni szkolnych - technik mechanik lotniczy w ZSM w Rzeszowie i ZSM w Krośnie.

- Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 110 uczniów i 11 nauczycieli:

- szkolenie ATA20,

- szkolenie – język angielski techniczny,

- szkolenie z przepisów prawa lotniczego,

- obsługa techniczna samolotów PART-145,

- szkolenie: organizacja PART-147,

- szkolenie Human Factor,

- warsztaty z napraw strukturalnych.

- Wsparcie szkolnictwa zawodowego to jeden z priorytetów rozwoju województwa podkarpackiego. Przeznaczyliśmy na realizację szkolnictwa zawodowego już ponad 100 mln zł, a kolejne środki finansowe na realizację tego typu projektów czekają. Cieszymy się, że po drugiej stronie mamy takich partnerów jak LOT AMS i nasze szkoły i będziemy dążyć rozszerzania tego typu współpracy - powiedział dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Tomasz Czop.

Fot. Karol Woliński

W ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014-2020 w 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kolejnym, 6. konkursie, wybrał do dofinansowania kolejnych 12 projektów na kwotę ponad 15 mln złotych zwiększając tym samych łączną liczbę realizowanych projektów z tego działania do 74, o łącznej kwocie ponad 102 mln zł.

W projektach realizowanych przez sto kilkadziesiąt ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ponad 11,5 tys. uczniów otrzymało już wsparcie m. in. w postaci płatnych staży/praktyk w przedsiębiorstwach, ponad 1000 nauczycieli kształcenia zawodowego podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, 1300 uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach podnoszących ich kompetencje, a kilkaset szkolnych pracowni zostało doposażone w dodatkowy sprzęt do nauczania zawodowego o wartości kilkudziesięciu mln zł.

Centrum serwisowe dla nowoczesnych szerokokadłubowych samolotów pasażerskich takich jak Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 czy Airbus A350 ma rozpocząć działanie na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka w 2022 r. W trakcie realizacji pierwszego etapu budowy rzeszowskiej bazy, zainwestowanych zostanie około 140 mln zł, a zatrudnienie znajdzie ponad 500 wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Docelowo inwestycje sięgną 500 mln zł, a poziom zatrudnienia wyniesie ponad 1,5 tys. osób. Centrum w całości ma powstać do 2027 roku.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4