Od grudnia zmiany rozkładów ZTM i MKS do gminy Boguchwała

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 1 grudnia 2019

Fot. Paweł Bialic

Jak informują władze gminy Boguchwała, w związku z realizacją przez Związek Gmin „PKS” projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, od niedzieli 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie sobotnio-niedzielne kursy linii obsługiwanych przez autobusy MPK i MKS.

Na organizowanych przez ZTM liniach nr 45 i 56 likwidacji ulegają kursy realizowane w soboty, niedziele i święta. W ich miejsce wprowadzone zostaną kursy MKS. Nie ulegają natomiast zmianie kursy obsługiwane przez MPK w dni powszednie z wyjątkiem kursów nocnych linii nr 3 i 56, gdzie likwidacji ulega kurs nocny do Zarzecza i kurs powrotny do Rzeszowa. Kurs nocny z Rzeszowa do Zarzecza przez Lutoryż zostanie zastąpiony kursami MKS.

I tak, od 1 grudnia w niedziele i święta zostaje uruchomiona linia MKS nr 233 na trasie Rzeszów - Mogielnica. Natomiast od 2 grudnia zostaje uruchomiony kurs nocny linii MKS nr 203N Rzeszów - Zarzecze przez Mogielnicę i Lutoryż.

Nowe rozkłady na einfo.erzeszow.pl i www.zgpks.rzeszow.pl.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4