Prawie 11 mln zł dla UR. Uczelnia ma być przyjazna dla niepełnosprawnych

KATEGORIA: INWESTYCJE / 9 grudnia 2019

Fot. Kamila Szeliga

Uniwersytet Rzeszowski znalazł się w gronie ośmiu uczelni w kraju, które na swoje projekty dotyczące zwiększenia dostępności dla osób z dysfunkcjami uzyskały ponad 10 mln złotych, aplikując w tzw. ścieżce maxi, gdzie o fundusze mogły starać się jedynie najbardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnością uczelnie w Polsce.

W wyniku konkursu „Uczelnia dostępna” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakwalifikowało do dofinansowania 85 projektów na łączną kwotę ponad 300 mln zł. W ramach tego konkursu dofinansowanie otrzymał również Uniwersytet Rzeszowski na projekt pt.: „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR, w kwocie 10 mln 843 tys. 174,70 zł.

- W projekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego zaplanowano między innymi poprawę dostępności infrastrukturalnej - windy, oznaczenia tyflograficzne, beacony, wspomagające przemieszczanie się w budynkach uczelni, dostosowanie serwisów internetowych do obowiązujących standardów WCAG 2.1 AA, stworzenie wirtualnego asystenta studenta w Biurze Karier, szkolenia dla pracowników i studentów zwiększające świadomość problemów osób niepełnosprawnych, spotkania eksperckie czy budowę platformy e-learnigowej, mającej stanowić bazę wiedzy dla nauczycieli akademickich w jaki sposób pracować z osobą, z daną niepełnosprawnością - wyjaśnia dr Maciej Ulita, dyrektor Biura Rektora i rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Projekt przygotowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR, które będzie koordynować realizacją całości zaplanowanych zadań, a aplikację przygotowano we współpracy z Działem Nauki i Projektów UR.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4