„Kontrowersyjny” parking przy ul. Ciepłowniczej? Ratusz ma inny pomysł

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 11 grudnia 2019

Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11, gdzie miałby powstać parking dla samochodów, których ładunek został zakwestionowany przez służby państwowe
Fot. Karol Woliński

W kwietniu tego roku bardzo głośno w Rzeszowie było o utworzeniu na terenie stolicy Podkarpacia parkingu dla samochodów, których ładunek został zakwestionowany przez służby państwowe. Pierwotnie tego typu miejsce miało powstać przy ul. Towarowej 12 na parkingu należącym do spółki PP PKS. Ta lokalizacja została wskazana w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na rok 2022, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednak z taką propozycją nie zgadzały się władze Rzeszowa.

Wtedy prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc twierdził, że w związku z taką inicjatywą w centrum Rzeszowa powstałoby składowisko odpadów niebezpiecznych, co miało powodować zagrożenie dla mieszkańców oraz środowiska. Urząd Marszałkowski natychmiast odpowiadał, że na parkingu nie będzie możliwości składowania odpadów, a wszystkie ładunki, które tam przyjadą będą musiały być zabezpieczone. Jednak w związku z gorącą atmosferą polityczną, z utworzenia tego typu parkingu wycofał się właściciel terenu przy ul. Towarowej czyli PP PKS. Z tego powodu samorząd województwa podkarpackiego musiał rozpocząć poszukiwanie innej lokalizacji, ponieważ obligują go do tego aktualne przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Z tego co udało nam się dowiedzieć nowa lokalizacja została już wytypowana i ma być to teren przy ul. Ciepłowniczej 11 należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, które jak wiadomo jest spółką zależną od miasta.

- Aby zapisy ww. uchwały mogły być faktycznie realizowane, przyjęto rozwiązanie polegające na opracowaniu projektu aktualizacji, w którym wskazano zamiast parkingu przy ul. Towarowej 12 w Rzeszowie nowe miejsce przy ul. Ciepłowniczej 11, (miejsce na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.) – twierdzi Andrzej Kulig dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Chodzi tu konkretnie o miejsce, w którym znajduje się sortownia odpadów, za którą odpowiada MPGK. Według Urzędu Marszałkowskiego tego typu lokalizacja jest dobrym wyborem w związku z tym, że działka należy do miejskiej spółki, a nie jak wcześniej do podmiotu prywatnego. Możliwe, że władze Rzeszowa nie będą miały zbytniego ruchu w tej sprawie ponieważ Samorząd Województwa Podkarpackiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa nakłada niejako obowiązek na starostę, a w tym przypadku prezydenta miasta, aby tego typu parking utworzyć. W przypadku propozycji ul. Towarowej właścicielem był podmiot prywatny, więc mógł wycofać się z możliwości stworzenia parkingu, natomiast w opinii urzędników marszałka w przypadku terenu należącego do miejskiej spółki, ten problem znika.

Co więcej, po wskazaniu lokalizacji parkingu za odpowiednie przystosowanie i zorganizowanie parkingu będą odpowiadały władze Rzeszowa. Propozycja nowego miejsca, w który miałby powstać parking, zgodnie z prawem musiała również zostać poddana odpowiednim konsultacjom i zaopiniowaniu. Władze Rzeszowa nie przedstawiły pozytywnej opinii w tej sprawie.

- Wszystkie organy wykonawcze gmin za wyjątkiem prezydenta miasta Rzeszowa zaopiniowały pozytywnie projekt dokumentu, który wskazywał miejsce przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie. Pozytywną opinię w tym zakresie wyraził minister środowiska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - informuje dyrektor Andrzej Kulig.

Jednak jak twierdzą urzędnicy marszałka taki stan rzeczy nie przeszkodzi w dalszym procedowaniu projektu uchwały i w konsekwencji utworzenia parkingu w Rzeszowie. W tym momencie uchwała aktualizująca Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 została już przygotowana przez zarząd województwa podkarpackiego i po podjęciu trafi do uchwalenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Według obowiązujących przepisów po aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, prezydent Rzeszowa będzie musiał zorganizować parking w ciągu 6 miesięcy od momentu uchwalenia przepisów.

A jak na taką propozycję lokalizacji reagują władze Rzeszowa? W ratuszu słyszymy, że na razie tematu propozycji stworzenia parkingu na terenie przy ul. Ciepłowniczej nie analizowano, mimo że przecież ta sprawa podlegała konsultacjom, w których prezydent Rzeszowa nie wydał pozytywnej opinii. Kwestia lokalizacji parkingu przy ul. Ciepłowniczej przewijała się już podczas kwietniowej dyskusji i propozycji przy ul. Towarowej. Jak informuje rzecznik prezydenta Maciej Chłodnicki, władze Rzeszowa mają jednak w planach utworzenie parkingu, który mógłby pełnić taką rolę, ale w innym miejscu.

- Na razie nic nie wiemy o kwestii propozycji utworzenia tego typu parkingu przy ul. Ciepłowniczej. Możemy jednak poinformować, że mamy w planach budowę wraz z prywatnym inwestorem, parkingu w okolicach ul. Armii Krajowej, który możliwe, że będzie mógł spełniać funkcję takiego parkingu - twierdzi Maciej Chłodnicki.

Przypomnijmy, że parking dla samochodów z zakwestionowanym ładunkiem ma dotyczyć transportów odpadów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Na dalszy ciąg sprawy będziemy musieli zatem poczekać, choć można zauważyć, że w kwietniu, gdy było głośno o możliwości stworzenia tego typu parkingu, władze Rzeszowa podkreślały również, że najlepiej byłoby, aby taki parking powstał poza granicami Rzeszowa. Teraz wnioskując po wypowiedzi rzecznika prezydenta pogląd władz miasta w tej sprawie się zmienił.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4