Manifestacja pielęgniarek ze szpitala nr 2 przejdzie w sobotę przez Rzeszów

KATEGORIA: ZDROWIE / 18 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

Manifestacja pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przejdzie w sobotę (18 stycznia) ulicami miasta. Organizują ją działające w szpitalu zarządy Zakładowych Organizacji Związkowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (ZOZ OZZPiP) oraz Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych (ZOZ ZPOA).

Manifestacja ma rozpocząć się o godz. 11.00 pod szpitalem przy ul. Lwowskiej. Ma trwać aż pięć godzin, a jej zakończenie zaplanowano na godz. 16.00 pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego.

Jak informują przedstawiciele związków celem manifestacji „jest wyrażenie niezadowolenia z warunków pracy, jakie są w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz ze sposobu bezprawnego traktowania przedstawicieli związków zawodowych przez Dyrektora Szpitala Krzysztofa Bałatę”.

Organizatorzy manifestacji zapowiedzieli, że udział w niej wezmą przedstawiciele Zarządu Krajowego OZZPiP, Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP z całego kraju, przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, pracownicy innych szpitali z Rzeszowa i Polski.

Związki zapowiadają, że uczestnikiem manifestacji będzie m.in. Ewa Rygiel, pielęgniarka, przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP z Przemyśla, zwolniona dyscyplinarnie w grudniu 2019 r.

W piątek, w przeddzień manifestacji obie organizacje związkowe wystosowały list do pracowników KSW nr 2, który opublikowano na facebookowym profilu ZPOA. To po części reakcja na list do pracowników jaki przed zapowiadaną manifestacją z kolei skierował do nich w środę dyrektor szpitala Krzysztof Bałata.

„W większości w naszym Szpitalu związki zawodowe są zastraszone i rozbite. Nasze 2 związki są mocno skonsolidowane, są największymi związkami w Szpitalu, gdyż skupiają łącznie niemal 800 pracowników! To niestety nie podoba się Dyrektorowi (…)” – twierdzą związki.

Związki z KSW nr 2 zaprzeczają, że dążą do zerwania porozumienia z lipca 2018 r. Twierdzenia dyrektora, że związki „próbują niszczyć wypracowane, dobre porozumienie” nazywają „bezpodstawnymi pomówieniami”. Twierdzą za to, że będą dążyć by porozumienie było „prawidłowo realizowane”.

Trwający konflikt pomiędzy związkami zawodowymi, a dyrekcją szpitala dotyczy m.in. sprawy zwolnienia dyscyplinarnego dwóch przewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych Katarzyny Ciury oraz Joanny Buż. Kolejną kwestią jest sprawa Sylwii Rękas, przewodniczącej ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która została pozwana do sądu za naruszenie dobrego imienia szpitala w wypowiedzi w mediach.

Manifestacja ma na celu m.in. ich obronę. Jednocześnie związki zaprzeczają w liście do pracowników jakoby spór zbiorowy został zapoczątkowany w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego dwóch pielęgniarek. Twierdzą, że rozmowy na temat sporu zbiorowego trwały już we wrześniu 2019 r. z innymi związkami zawodowymi, a „wymiana korespondencji z naszymi związkami trwała od października 2019 roku”.

„Dzisiaj atakują nas, pamiętajcie, że za chwilę mogą zaatakować Was!” – kończą swój list do pracowników organizacje związkowe, zachęcając do obecności na manifestacji.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4