Konflikt w szpitalu nr 2 trwa. Wyjście znajdzie Rada Dialogu Społecznego?

KATEGORIA: ZDROWIE / 15 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

Jak można się było spodziewać, sprawa konfliktu pomiędzy dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie i częścią związków zawodowych będzie przedmiotem obrad Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tak jak już informowaliśmy, mimo niedawnych rozmów prowadzonych podczas posiedzenia Zespołu ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala oraz posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, konflikt nie został zażegnany.

Przypomnijmy, że spór pomiędzy związkami zawodowymi, a dyrekcją szpitala dotyczy m.in. sprawy zwolnienia dyscyplinarnego dwóch przewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych Katarzyny Ciury oraz Joanny Buż. Inną kwestią jest również sprawa Sylwii Rękas, przewodniczącej ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która została pozwana do sądu za naruszenie dobrego imienia szpitala w wypowiedzi w mediach.

Teraz do dyskusji na temat konfliktu w KSW nr 2 w Rzeszowie dojdzie prawdopodobnie w szerszym gronie 29 stycznia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz tego rada dialogu ma zająć się również kwestią związaną ze Szpitalem Wojewódzkim im. Ojca Pio w Przemyślu, gdzie również doszło do zwolnienia przewodniczącej związków zawodowych.

- Możemy potwierdzić, że na 29 stycznia zwołano nadzwyczajne posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i będzie ono dotyczyło sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu - informuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że od tego roku pracom Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przewodniczy marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, który zastąpił w tej kwestii wojewodę podkarpackiego. Apele o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady dialogu padały ze strony związków zawodowych już podczas ostatnich obrad, które miały miejsce 3 stycznia. Marek Gołda, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych na Podkarpaciu proponował wtedy aby oprócz stron konfliktu, w posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie wykluczone jest również, że sprawa konfliktu związków zawodowych z dyrekcjami podkarpackich szpitali zostanie poruszona podczas nadchodzącej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaplanowanej na 27 stycznia.

W związku z brakiem porozumienia OZZPiP oraz ZPOA planują w sobotę 18 stycznia zorganizować uliczną manifestację przeciwko działaniom dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Tymczasem dyrektor KSW nr 2 Krzysztof Bałata przed zapowiadaną manifestacją wystosował w środę list do pracowników szpitala, który został także przekazanym mediom. Dyrektor stwierdza w nim, że ostatnie działania wspomnianych dwóch związków zawodowych mogą doprowadzić do zaprzepaszczenia porozumień z lipca 2018 roku dotyczących podwyżek wynagrodzeń. Oprócz tego Krzysztof Bałata podkreślił, że pozostałe związki zawodowe działające w szpitalu działają w myśl konstruktywnego dialogu.

„Zawsze stałem na stanowisku, że szacunek do wypracowanych porozumień jest najważniejszy. Dlatego nie zamierzam akceptować zachowań bezprawnych i niszczących wizerunek Szpitala i jego pracowników. Nie zamierzam akceptować również nacisków osób trzecich i organizacji, którym dobro Szpitala nie leży na sercu. Mam na myśli także niektórych związkowców z ogólnopolskich organizacji związkowych oraz doradców zatrudnianych i opłacanych przez związki, którzy przyjeżdżają zarobić pieniądze i niekoniecznie mają na myśli dobro tego Szpitala. Nie chcemy aby skończyło się to tak jak w jednym ze szpitali w sąsiednim województwie, który obecnie tonie w długach” – napisał Bałata.

W obszernym podsumowaniu dyrektor KSW nr 2 oceniając ostatnią działalność dwóch związków zawodowych, z którymi dyrekcja jest skonfliktowana, twierdzi że podejmują one szereg działań destrukcyjnych dla działalności szpitala, co jego zdaniem wpisuje się „w ogólny destrukcyjny wpływ związków zawodowych na działanie szpitali”.

„Jest to wypaczenie idei działalności związkowej. Działania niektórych związków zawodowych sprowadzają się do różnych form szantażu stawianego dyrektorom szpitali w Polsce, które wymuszają realizację żądań pod groźbą podjęcia akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkami” – zakończył swój list dyrektor Bałata.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4