Pielęgniarki zapowiadają manifestację. Dyrekcja szpitala nr 2 odpowiada

KATEGORIA: ZDROWIE / 13 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie wciąż nie doszło do porozumienia pomiędzy dyrekcją placówki, a częścią związków zawodowych. Mimo zeszłotygodniowych spotkań w ramach Zespołu ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala oraz posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, konflikt nie został zażegnany. W takiej sytuacji Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych zamierzają w sobotę 18 stycznia zorganizować na ulicach Rzeszowa,manifestację przeciwko działaniom dyrekcji KSW nr 2.

- Manifestacja, organizowana przez 2 Zakładowe Organizacje Związkowe: OZZPiP oraz ZPOA, która ma na celu wyrażenie niezadowolenia z warunków pracy, jakie są w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz ze sposobu bezprawnego traktowania przedstawicieli związków zawodowych (pielęgniarek) przez Dyrektora Szpitala Krzysztofa Bałatę - czytamy na profilu facebookowym Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych.

Ta, jak to określają związki „wielka manifestacja” ma rozpocząć się w sobotę o godz. 11.00 w rejonie szpitala przy ul. Lwowskiej 60, a zakończyć się o godz. 16.00 pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4. Ma więc trwać 5 godzin.

Fot. Facebook Związek Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych

Przypomnijmy, że konflikt pomiędzy związkami zawodowymi, a dyrekcją szpitala dotyczy m.in. sprawy zwolnienia dyscyplinarnego dwóch przewodniczących Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych Katarzyny Ciury oraz Joanny Buż. Inną kwestią jest również sprawa Sylwii Rękas, przewodniczącej ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, która została pozwana do sądu za naruszenie dobrego imienia szpitala w wypowiedzi w mediach.

Dyrekcja wydała oświadczenie

W odpowiedzi na planowaną manifestację organizowaną przez związki zawodowe, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, Krzysztof Bałata wydał oświadczenie, w którym jasno skrytykował związki zawodowe za jego zdaniem „destrukcyjne działania”, które godzą w wizerunek szpitala.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

„Oświadczenie Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie w związku z manifestacją zaplanowaną przez związki zawodowe.

Stosowanie szantażu w postaci wejścia w spór zbiorowy oraz organizowanie manifestacji w przypadku nie spełnienia przez Dyrekcję żądań związanych z przywróceniem zwolnionych dyscyplinarnie osób, jest potwierdzeniem bezprawnych intencji i kolejnych kroków zmierzających do destabilizacji pracy Szpitala.

Nie ma i nigdy nie będzie zgody na stawianie się ponad prawem wybranych przedstawicieli związków. Niektórzy związkowcy przekonani są o swojej nietykalności, sami sobie dają przyzwolenie na łamanie prawa i podejmowanie działań nieetycznych i nastawionych na niszczenie wizerunku Szpitala. Podejmują działania, które w konsekwencji mogą zmierzać do likwidacji miejsc pracy. Na to nie ma i nie będzie przyzwolenia.

Dyrekcja podejmuje decyzje oparte na merytorycznych przesłankach, przepisach polskiego prawa i w oparciu o dobro pacjentów i personelu Szpitala. Placówka prowadzi działania restrukturyzacyjne przy jednoczesnym stałym podnoszeniu wynagrodzenia pracownikom oraz wypełnianiu porozumienia z lipca 2018 roku. Groźby, szantaż, ultimatum nie są formą dialogu i nigdy nie będą akceptowane.

Związki od miesięcy podejmują szereg działań destrukcyjnych w rzeszowskim Szpitalu, takich jak chociażby ostatnia groźba strajku. Posuwają się do działań wykraczających poza regulacje ustawowe, przy wykorzystywaniu mediów i innych form społecznego czy społecznościowego przekazu. Realizują to poprzez wytwarzanie atmosfery zagrożenia dla zdrowia, życia mieszkańców, utraty miejsc pracy i zwolnień. Dążą do obrony partykularnych interesów naruszających prawo przywódców związkowych, wskazują na swoją uprzywilejowaną pozycję oraz ignorują sytuację ekonomiczno – finansową placówek, w których działają. Cechuje je brak odpowiedzialności za wysuwane żądania i próby zjednywania sobie społecznościowego i medialnego poparcia, w oparciu o nieprawdziwe, ale nośne społecznie informacje oraz oddziaływanie na samorządowy podmiot tworzący.

Działania dwóch związków zawodowych wpisują się w ogólny destrukcyjny wpływ związków zawodowych na działanie szpitali. Jest to wypaczenie idei działalności związkowej. Działania związków zawodowych sprowadzają się do różnych form szantażu stawianego dyrektorom szpitali w Polsce, które wymuszają realizację żądań pod groźbą podjęcia akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkami.

Obecne działania dwóch związków w rzeszowskim wpisują się w podejmowane akcje odwetowe za zwolnienie dwóch przewodniczących, które w ocenie dyrekcji były uzasadnione.”

Wokul

Dyrektor KSW nr 2 Krzysztof Bałata
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4