Na razie bez porozumienia w szpitalu. Są oświadczenia dyrekcji i związków

KATEGORIA: ZDROWIE / 9 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

W czwartek w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala. Jednym z tematów był trwający spór między Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych i dyrekcją KSW nr 2.

W spotkaniu uczestniczył m.in. marszałek województwa Władysław Ortyl i członek zarządu województwa odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia Stanisław Kruczek.

Spotkanie trwało kilka godzin. Posiedzenie było zamknięte dla mediów. Obie strony po jego zakończeniu wydały natomiast oświadczenia, które dla pełnego obrazu sytuacji publikujemy w całości.

Stanowisko dyrekcji szpitala po spotkaniu zespołu monitorującego:

„Rozmowy ze związkami zawodowymi przebiegały w merytorycznej atmosferze. Omówiona została obecna sytuacja Szpitala, a także kwestie zawarte w piśmie związków z dnia 7 stycznia br. Ponieważ do jutra zaplanowane zostało przedstawienie związkom merytorycznej odpowiedzi Dyrekcji Szpitala na pismo z dnia 20 grudnia 2019 roku, w najbliższym czasie zaplanowano następne spotkanie. Dyrekcja podtrzymuje stanowiska wyrażone w kolejnych oświadczeniach, w tym również to, które zostało zaprezentowane w dniu dzisiejszym. Dyrekcja pozostaje na stanowisku, że stan prawny w kontekście wypowiedzi dwóch związków zawodowych o istnieniu sporu zbiorowego jest niejasny dla obydwu stron i jego skutków dla porozumienia z lipca 2018 roku. Dlatego Dyrekcja kolejny raz wzywa do dialogu i wycofania pisma, które jest obciążone groźbą strajku i sportu zbiorowego. Potwierdzam, że nie planuje się zwolnień grupowych w Szpitalu, i dementuję jakiekolwiek plotki w tym zakresie. Pozostaje mieć nadzieję, że w dalszym ciągu rozmowy będą odbywały się w atmosferze, która sprzyja pacjentom i pracownikom Szpitala.”

Pod stanowiskiem podpisał się dyrektor szpitala, Krzysztof Bałata.

Fot. Karol Woliński

Oświadczenie wstępne ZOZ ZPOA i ZOZ OZZPiP:

„Posiedzenie Zespołu Monitorującego 9 stycznia 2020 r. miało na celu rozwiązanie konfliktowej sytuacji w KSW Nr 2 w Rzeszowie (zwolnienia dyscyplinarne, powództwo o naruszenie dóbr osobistych Szpitala, spór zbiorowy z 20 grudnia 2019 r.). Na posiedzeniu WRDS 3 stycznia 2020 r. Marszałek Stanisław Kruczek wskazał, że sytuacja jaka zaistniała w KSW Nr 2 będzie przedmiotem posiedzenia Zespołu.

Strona związkowa zaproponowała polubowne zakończenie konfliktu - wycofanie się pracodawcy z decyzji wobec związkowców oraz rozpoczęcie dialogu w sprawach istotnych dla pracowników (w ramach dobrowolnych negocjacji). Wyraźnie podkreślono, że związki zawodowe aktualnie nie występują z żądaniami finansowymi. Nie chcą żadnych podwyżek, jedynie w poprawy warunków pracy i uregulowania podstawowych kwestii leżących w zakresie zbiorowych uprawnień związkowych.

Niestety, kilka godzin rozmów i wyraźnie podkreślanie przez stronę związkową, że liczą na uzgodnienia i wypracowanie wspólnego stanowiska i zażegnanie konfliktu nie przyniosły żadnego efektu.

Pan Marszałek Władysław Ortyl oraz Stanisław Kruczek musieli opuścić posiedzenia podobnie jak Pan Dyrektor Krzysztof Bałata.

Pracodawca ani przedstawiciele organu tworzącego nie odnieśli się przychylnie do zaproponowanych przez stroną związkową propozycji porozumienia się (ustępstw jak zachowanie pokoju społecznego, ułożenie poprawnych relacji związków zawodowych z pracodawcą, rozpoczęcie dialogu i współpracy).”

Oświadczenie wydał Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych w porozumieniu z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Jak się natomiast dowiedzieliśmy, w przypadku gdyby nie udało się dojść do porozumienia w ramach zespołu monitorującego, intencją związków zawodowych jest przeniesienie rozmów do Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na jej ostatnim posiedzeniu (3 stycznia) zapadła zresztą decyzja, że jeśli 9 stycznia nie dojdzie do porozumienia na linii dyrekcja – związki, to sprawą konfliktu w szpitalu na kolejnym, specjalnym posiedzeniu zajmie się właśnie PWRDS.

Red.

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4