Związki chcą szerokiej debaty o szpitalu „na górce”. Czy się odbędzie?

KATEGORIA: ZDROWIE / 3 stycznia 2020

Fot. Karol Woliński

Jeśli 9 stycznia na spotkaniu zespołu monitorującego sytuację w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 nie dojdzie do porozumienia na linii dyrekcja – związki zawodowe w tej placówce, to sprawą konfliktu w szpitalu ma zająć się na kolejnym, specjalnym posiedzeniu Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Takie są efekty wizyty reprezentacji związków zawodowych na piątkowym (3 stycznia) posiedzeniu tego gremium.

O sprawie konfliktu pomiędzy związkami zawodowymi i dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 pisaliśmy już obszernie TUTAJ.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała w piątek w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego pod przewodnictwem pełniącej obowiązki wojewody podkarpackiego wicewojewody Lucyny Podhalicz. Głównym tematem posiedzenia rady była sprawa terenów zalewowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, jednak temat sytuacji w rzeszowskim szpitalu pojawił się pod koniec posiedzenia z inicjatywy Marka Gołdy z Forum Związków Zawodowych.

Wnioskował on o zwołanie pilnego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w sprawie konfliktu w KSW nr 2 w Rzeszowie. Jak zaznaczył we wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady Marek Gołda, problem dotyczy ustalenia zasad wydatkowania pieniędzy przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia na wynagrodzenia dla pracowników jak również kwestii lokalowych i personalnych, o których wcześniej informowaliśmy.

- Obecnie pracodawca otwiera kolejne źródła konfliktu. Zmusił związki zawodowe do zmiany siedziby poza teren szpitala, ponieważ chciał komercyjnie zarobić na czynszu. Zwolnił dyscyplinarnie dwóch członków zarządu organizacji związkowej, a wobec przewodniczącej innej organizacji wniósł zarzut naruszenia dóbr osobistych szpitala - argumentował Marek Gołda.

Przypomnijmy, że chodzi tu o zwolnienie dyscyplinarne Katarzyny Ciury oraz Joanny Buż czyli przewodniczącej i wiceprzewodniczącej w Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych. Kwestia pozwu sądowego dotyczy z kolei sprawy przewodniczącej ZOZ Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Sylwii Rękas i jej wypowiedzi medialnej dotyczącej sytuacji w szpitalu nr 2. Należy dodać również, że 20 grudnia związki zawodowe złożyły w dyrekcji szpitala pismo z żądaniami, w którym jak twierdzą organizacje związkowe wyrażono żądanie spełnienia warunków porozumienia w sprawie płac z lipca 2018 roku oraz żądań dotyczących spraw pozapłacowych.

We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego Marek Gołda apelował o zaproszenie na to posiedzenie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, oraz departamentu kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz oczywiście obu stron konfliktu.

W piątkowym posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego udział brał również członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, który odpowiada w zarządzie za sprawy lecznictwa. Według Stanisława Kruczka nie doszłoby do eskalacji konfliktu gdyby związki zawodowe zechciały podjąć rozmowy z dyrekcją i zarządem województwa podczas posiedzeń Zespołu ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala powstałego po porozumieniu w sprawie plac dla personelu placówki w lipcu 2018 roku. Ostatnia próba posiedzenia tego zespołu zdaniem marszałka Kruczka miała nieoczekiwany przebieg.

- Dla nas listopadowe spotkanie miało zaskakujący obrót. Ktoś rozpuścił wtedy plotkę, że szpital będzie obcinał wynagrodzenia i dokonywał zwolnień. Po wyjaśnieniu tych nieprawdziwych informacji wraz z dyrekcją, panie ze związków zawodowych nie chciały rozmawiać twierdząc, że to marszałek ma dla nich za mało czasu - stwierdził Stanisław Kruczek podkreślając, że niedawno zakończony audyt w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 wskazuje, że w sprawie wynagrodzeń dla pracowników nie dopatrzono się poważniejszych uchybień.

Jak poinformował Stanisław Kruczek, 9 stycznia odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu monitorującego sytuację w KSW nr 2 i wtedy będzie możliwość podjęcia rozmów na linii dyrekcja - związki zawodowe.

Na piątkowym posiedzeniu rady dialogu pojawiła się także Ewa Wronikowska, która jest pełnomocnikiem związków zawodowych w KSW nr 2. Według niej na wrześniowym posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podjęto uchwałę z apelem do dyrektora KSW nr 2 Krzysztofa Bałaty o podjęcie konstruktywnego dialogu we wszystkich aspektach funkcjonowania szpitala. Zdaniem pełnomocnik związków zawodowych apel nie pomógł, a sytuacja wręcz uległa pogorszeniu.

- Dwóch związkowców, którzy uczestniczyli w tamtym spotkaniu zostało zwolnionych. Jedna pani na trzy miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego, druga z dwójką małych dzieci. Byli to pracownicy chronieni i wbrew stanowisku zarządu związku zawodowego, dyrektor je zwolnił - mówiła o sprawie wspomnianych już Katarzyny Ciury i Joanny Buż zwolnionych dyscyplinarnie końcem 2019 roku Ewa Wronikowska.

W odpowiedzi na zarzut Stanisława Kruczka o braku chęci rozmów ze strony związków zawodowych podczas posiedzeń zespołu monitorującego sytuację w szpitalu nr 2 Ewa Wronikowska stwierdziła, że głos podczas nich może zabierać tylko dyrekcja szpitala.

- To jest tylko gremium, które ma pokazać, że coś robicie, a posiedzenia polegają na monologu dyrektora. Dlatego apelujemy o rozpoznanie problemów w szpitalu nr 2 w szerokim gremium czyli podczas Rady Dialogu Społecznego w jak najszybszym terminie, ponieważ zostały zwolnione osoby nie z powodu popełnienia poważnego przewinienia, tylko dlatego, że skorzystały z uprawnień związkowych – stwierdziła Ewa Wronikowska podkreślając, że związki zawodowe postanowiły wejść w spór zbiorowy z dyrekcją w związku z łamaniem zasad w sprawie warunków i godności pracy.

Ostatecznie nie poznaliśmy terminu posiedzenia Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Decyzja w tej kwestii ma zostać podjęta po 9 stycznia, kiedy to ma dojść do spotkania zespołu monitorującego w KSW nr 2. Jeżeli te rozmowy nie przyniosą efektów, zapowiedziano zwołanie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w tej sprawie, z czym zgodzili się jej członkowie podczas piątkowego posiedzenia.

- Miejmy nadzieję, że po 9 stycznia nie będziemy musieli się spotykać w tej sprawie bo uda się dojść do porozumienia - zakończyła dyskusję o sytuacji w KSW nr 2 przewodnicząca rady dialogu społecznego wicewojewoda Lucyna Podhalicz, która zastępowała w tej funkcji marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, będącego od tego roku jej przewodniczącym.

Fot. Karol Woliński

Tymczasem również w piątek dyrekcja KSW nr 2 w Rzeszowie wezwała związki zawodowe do wycofania pisma pt. „Wystąpienie do pracodawcy” złożonego 20 grudnia, w którym związkowcy przedstawili swoje żądania. Jak czytamy w piśmie podpisanym przez dyrektora placówki Krzysztofa Bałatę, dyrekcja czyni to „w trosce o utrzymanie porozumienia z dnia 24 lipca 2018 r.”.

Dyrektor przytacza stwierdzenie związków ze wspomnianego pisma, iż: „W razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk z zachowaniem 14-dniowego terminu od dnia jego zgłoszenia, tj. 20 grudnia 2019 r.”.

„Powyższe żądanie stoi w jawnej sprzeczności z porozumieniem z roku 2018, w którym wszystkie strony sporu, zobowiązały się do niepodejmowania akcji protestacyjnych lub wszczynania sporów zbiorowych od dnia zawarcia porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 roku, pod warunkiem realizacji wszystkich postanowień porozumienia” – napisał Krzysztof Bałata, zaznaczając, że wszystkie ustalenia z porozumienia są dotrzymywane przez dyrekcję szpitala.

„Jeśli jest zatem prawdą, że nie było intencji aby zrywać porozumienie (…) to bezwzględnie wzywam do wycofania pisma z dnia 20 grudnia 2019 roku (…) w którym jak już wskazano wprost zapisana została groźba strajku” – kończy dyrektor szpitala przy ul. Lwowskiej.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4