Jak pozyskiwać fundusze zewnętrzne? Bezpłatne szkolenie dla organizacji z gminy Głogów Młp.

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 stycznia 2020

Fot. Pixabay.com

W sobotę, 25 stycznia w godzinach 14.00-17.00, w Hotelu Złoty Pałac w Rudnej Małej 165A odbędzie się szkolenie na temat „Dotacje na projekty lokalnych organizacji”.*

Celem spotkania - jak informują organizatorzy - jest nauka i wypracowanie mechanizmów pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i społeczne na terenie gminy Głogów Małopolski (Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Stowarzyszenia, Jednostki OSP etc.). Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne przygotowanie do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej, otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych tak aby tworzyć dokumentację projektową bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych. Ponadto, prowadzący szkolenie pomoże projekt napisać bezpłatnie dla stowarzyszeń i organizacji społecznych (po zakończeniu szkolenia).

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Rozwój Głogowa Mieszkańcy.

Szkolenie przeprowadzi Piotr Buczek – w latach 1995 – 2010 – koordynator projektów i zastępca dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, od 2010 r. własna działalność - Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych „BARiS”, autor ok. 100 projektów do: funduszy EU, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO, Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS, Programu Leonardo da Vinci i Erasmus, Programu Interreg, funduszy szwajcarskich i norweskich.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 880 416 508.

Program spotkania:

14.00 – 14.10 Rozpoczęcie spotkania – Tomasz Skoczylas Koordynator Rozwoju Głogowa

14.10 – 15.00 Omówienie kilku praktycznych zasad i wskazówek dotyczących pozyskiwania dotacji

15.00 – 15.20 Krótko o tym jak pracować nad projektem (koncepcją wniosku)

15.20 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.00 Z jakich części składa się standardowy wniosek o dotacje

16.00 – 16.30 Aktualnie dostępne źródła dotacji dla małych organizacji – środki dostępne na terenie gminy, FIO, ASOS, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Działaj lokalnie, fundusze norweskie, inne.

16.30 – 17.00 Konsultacje indywidualne pomysłów na projekty.

*Program spotkania nt. „Dotacje na projekty lokalnych organizacji” może ulec zmianie.

Red.

Fot. Materiały organizatorów

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4