Co z przetargiem na centrum komunikacyjne? Ma być ogłoszony w marcu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 13 lutego 2020

Wizualizacja wstępnej koncepcji RCK. Na pierwszym planie zadaszona pochylnia prowadząca do parkingu podziemnego. Za nią przystanki autobusowe
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Porozumienie władz Rzeszowa i spółek PKP S.A i PKP PLK S.A w sprawie rozpoczęcia budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego podpisano we wrześniu zeszłego roku. Dotyczyło ono kwestii przekazania działek przydworcowych, na których ma zostać zrealizowana część RCK, za którą odpowiada miasto, a także ogłoszenia wspólnego postępowania przetargowego. Od podpisania porozumienia minęło prawie 5 miesięcy, a ogłoszenia przetargu na RCK jak nie było, tak nie ma. Z zapowiedzi władz Rzeszowa miał on być ogłoszony najpierw w grudniu 2019, a później w styczniu, już tego roku. Teraz według rzecznika prezydenta Rzeszowa, Macieja Chłodnickiego, miasto jest przygotowane do ogłoszenia wspólnego przetargu i czeka na akceptację warunków postępowania przez spółę PKP S.A.

- Miasto ma już przygotowane warunki postępowania przetargowego i teraz czekamy na ich potwierdzenie przez PKP S.A. Wszystkie kwestie formalne mają zostać zakończone do końca lutego i w marcu mamy ogłosić wspólny przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj - twierdzi Maciej Chłodnicki.

Koszt całej inwestycji ma wynieść około 100 mln zł z czego 69 mln zł zostanie pokryte z budżetu miasta przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Miasto w ramach realizacji RCK będzie odpowiedzialne za budowę parkingu wielopoziomowego z nowoczesnym zagospodarowaniem placu Dworcowego, a także przebudowę sąsiadującego układu komunikacyjnego w tym m.in. budowę ronda drogowego w rejonie ulic Asnyka i Grottgera. Postój taksówek i parking zostaną przeniesione pod ziemię, a na powierzchni powstaną stanowiska dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej.

Wizualizacja wstępnej koncepcji RCK. Przystanki autobusowe powstaną na obecnym parkingu na placu Dworcowym. Sam parking i postój taksówek znajdą się pod ziemią
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

Natomiast część prac należąca do PKP S.A będzie polegała na przebudowie i modernizacji budynku Dworca Głównego. Zewnętrzna elewacja obecnego budynku dworca zostanie odnowiona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, tak aby przywrócić jej modernistyczny charakter (z lat 60-tych). W środku obiektu dojdzie do zmian mających poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Unowocześniony ma zostać również system informacji pasażerskiej, a cały obiekt ma być przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem inwestycji ze strony PKP będzie również dobudowa w budynku dworca obniżonego placu na poziomie -1, który ma prowadzić do tunelu realizowanego w ramach obecnej przebudowy stacji Rzeszów Główny (prowadzonej przez inną kolejową spółkę – PKP PLK). Koszt inwestycji po stronie PKP może wynieść około 30 mln zł. Inwestycja PKP S.A. dotycząca modernizacji całego budynku dworcowego jest również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jeżeli przetarg zostanie ogłoszony w marcu i uda się bez przeszkód wybrać wykonawcę, to w pierwszej kolejności będzie on musiał wykonać projekt inwestycji, co może potrwać około roku. Z wstępnych założeń, całość inwestycji ma zostać zrealizowana do 2023 roku.

Należy również zaznaczyć, że z pierwotnej idei Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego czyli wielkiego centrum przesiadkowego ściśle integrującego wszystkie rodzaje transportu publicznego zostało niewiele. W porozumieniu dotyczącym realizacji RCK nie bierze udziału PKS Rzeszów, która to spółka jest właścicielem nieprzystającego do współczesnych czasów dworca autobusowego funkcjonującego w bezpośrednim pobliżu dworca kolejowego. Przewoźnik autobusowy nie bierze udziału w inwestycji głównie w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych i sfinansowania swojej części przebudowy w ramach RCK. Z kolei miasto zainwestowało w odległy o kilkaset metrów Dworzec Lokalny, gdzie operuje kilku autobusowych przewoźników dalekobieżnych, w tym Flixbus i Marcel.

Wokul

Wizualizacja przedstawia wstępną koncepcję RCK. Z lewej widoczna pochylnia zjazdowo-wyjazdowa prowadząca do parkingu podziemnego. Koncepcja nie obejmuje zmian jakie czekają budynek dworca w ramach projektu przygotowanego przez PKP S.A.
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4