Ponad 292 tys. emerytów z Podkarpacia od marca dostanie podwyżki

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 lutego 2020

Fot. Pixabay.com

Jak co roku w marcu waloryzacja obejmie świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- W 2020 roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 292 tys. emerytur, 42 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, 63 tys. rent rodzinnych, 17 tys. rent socjalnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń - informuje Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Waloryzacji podlegają świadczenia (tj. emerytury i renty), przyznane przed dniem 1 marca 2020 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem.

Waloryzacja polegać będzie na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 103,56 proc.

Kwota wzrostu wysokości świadczenia nie może być niższa niż 70 zł (lub 52,50 zł - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), ale z pewnymi wyjątkami. Mechanizm tego działania będzie następujący:

• kwota świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 r. mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 103,56 proc. , a następnie badane jest, czy kwota wyliczonej w ten sposób podwyżki nie jest niższa niż kwota określona w ustawie tj. 70 zł. Jeżeli kwota podwyżki jest niższa niż 70 zł, to do kwoty świadczenia obowiązującego w dniu 29 lutego 2020 r. dodaje się kwotę 70 zł. Powyższe rozwiązanie oznacza to, że w świadczeniach, w których w ramach waloryzacji zostanie zagwarantowana kwota minimalnej podwyżki tj. 70 zł, stosuje się zasady waloryzacji „kwotowej”.

• w przypadku emerytur, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia lub które zostały przyznane osobom, które nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia przysługiwało w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie niższej od kwoty najniższej emerytury, waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 103,56 proc.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2020 (dla osób, które udowodniły wymagany staż pracy):

• 1200,00 zł - emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna.

• 900,00 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

• 1210,99 zł – świadczenia przedemerytalne.

• 229,91 zł - dodatek pielęgnacyjny.

Przykład 1:

Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1100 zł. Po 1 marca zostanie ona podwyższona do 1200 zł brutto.

Przykład 2:

Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1700 zł. Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 1700 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wynosi 60,52 zł i jest niższa niż 70 zł. Dlatego, w tym przypadku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowa i wysokość świadczenia od 1 marca będzie wynosić 1770 zł brutto.

Przykład 3:

Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 2150 zł Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 2150 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wyniesie 76,54 zł. Po waloryzacji emerytura wyniesie 2226,54 zł.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4