RARR będzie szkolił seniorów do obsługi najnowszych technologii

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 września 2018

Katarzyna Ożóg– specjalista ds. szkoleń i animacji (z lewej) i Anna Ruszel – koordynator projektu „Podkarpacki E-Senior”
Fot. Michał Okrzeszowski

Na czym polega projekt „Podkarpacki E-senior”?

Anna Ruszel: W okresie od września 2018 do października 2020 będziemy szkolić osoby w wieku 65 lat oraz starsze z obsługi laptopa, smartfona i tabletu. Są to mieszkańcy wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego. Łącznie przeszkolimy 1600 osób. W projekcie przewidzianych jest 6 edycji. W tej chwili, we wrześniu rozpoczęła się pierwsza edycja. Zapraszamy osoby, które wcześniej nie miały, albo miały bardzo niewielką styczność z tego rodzaju sprzętem.

Gdzie będą się odbywać, a właściwie już odbywają się szkolenia?

Katarzyna Ożóg: Szkolenia odbywają się na terenie gmin uczestniczących w projekcie w lokalach udostępnionych przez gminy.

Czego będą mogli dowiedzieć się seniorzy podczas szkoleń?

Katarzyna Ożóg: Szkolenia są poświęcone podstawowej obsłudze laptopa, smartfona i tabletu, poruszana będzie m.in. tematyka zdrowia (m.in. jak wykorzystać sprzęt elektroniczny do wyszukiwania porad zdrowotnych dla seniorów), komunikacji elektronicznej z rodziną i znajomymi, odpoczynku i hobby (np. zdobywanie informacji o wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach), finansów (zakładanie konta bankowego, zakupy on line), spraw codziennych (m.in. planowanie podróży, zakup biletów przez Internet).

Jak wygląda nabór do projektu? Gdzie mogą się zgłaszać seniorzy, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach?

Anna Ruszel: O projekcie można dowiedzieć się dzięki ogłoszeniom, plakatom, ulotkom, ale przede wszystkim to gminy, które biorą udział w projekcie rekrutują chętne osoby. To właśnie gminy znają swoje środowisko, wiedzą jakie są potrzeby, jak dotrzeć do seniorów. Chętni seniorzy mogą też zgłaszać się w siedzibie RARR przy ul. Szopena 51 (II piętro, pokój 311).

Szkolenia rozpoczęły się już we wrześniu…

Anna Ruszel: W tej chwili są prowadzone już w 23 gminach, w szkoleniach uczestniczy 300 osób w 30 grupach szkoleniowych.

Jak widać, zainteresowanie jest spore.

Anna Ruszel: Rzeczywiście, szkolenia cieszą się dużym powodzeniem. Uczestnicy są zadowoleni i już dopytują o kolejne edycje.

Katarzyna Ożóg: Zapewniamy dla wszystkich materiały szkoleniowe, jak również sprzęt – zestaw do nauki dla każdego uczestnika: laptop, smartfon i tablet. Zapewniamy też transport dla osób, które zadeklarowały, że go potrzebują. Wszystko jest bezpłatne - seniorzy mają zapewniony także obiad.

W grupie więcej jest pań czy panów?

Anna Ruszel: Mamy trochę więcej kobiet, ale panów jest też dosyć spora część. W grupie są również osoby niepełnosprawne. Jesteśmy dla nich jak najbardziej otwarci i serdecznie zapraszamy.

Ile lat mają najstarsi uczestnicy?

Anna Ruszel: 79 – 82 lata. Są to już osoby w wieku sędziwym. Nadal są chętne i aktywnie biorą udział w zajęciach.

Seniorzy zdają sobie sprawę, że warto ćwiczyć umysł, aby jak najdłużej pozostawał w dobrej kondycji?

Anna Ruszel: Zgadza się, ale to raczej inny powód motywuje do nauki. W tej chwili niemal wszystko jest skomputeryzowane. Żeby żyć i funkcjonować w miarę normalnie w dzisiejszym świecie, musimy iść z biegiem czasu i seniorzy też zdają sobie z tego sprawę. Poza tym nowoczesny sprzęt to możliwość kontaktu z dzieckiem czy wnukiem, które jest np. za granicą. Te szkolenia dają seniorom trochę możliwości otwarcia się, kontaktowania się z rodziną, ponieważ jak wiemy, dzieci i wnuki często nie mają cierpliwości i czasu żeby uczyć rodziców, dziadków obsługi tych sprzętów. W grupie szkoleniowej jest maksymalnie 13, a minimalnie 5 osób, więc trener może poświęcić każdemu uczestnikowi odpowiednią ilość czasu.

W październiku RARR planuje specjalną konferencję poświęconą projektowi?

Anna Ruszel: 10 października o godzinie 10:00 odbędzie się konferencja otwierająca projekt „Podkarpacki E-Senior”. Ma ona na celu prezentację projektu, będą także prelekcje specjalistów do spraw seniorów, na temat tego, na jakie wsparcie w tej chwili mogą liczyć seniorzy na terenie województwa podkarpackiego. Konferencja odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce, w sali konferencyjnej.

Kto może wziąć w niej udział?

Katarzyna Ożóg: Zaproszeni zostali przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, oraz instytucji, które wspierają seniorów. Jeżeli inne osoby interesujące się tym tematem spoza tej grupy będą chętne wziąć udział, to również serdecznie zapraszamy.

Można się zgłaszać do 28 września. Konferencja jest przewidziana dla 100 osób.

rozmawiał Michał Okrzeszowski

Anna Ruszel – koordynator projektu „Podkarpacki E-Senior”

Katarzyna Ożóg – specjalista ds. szkoleń i animacji Projekt „Podkarpacki E-Senior” realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS. Dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4