Zmarł prof. Stanisław Kuś. Projektant hali targowej, „Podpromia” oraz „Spodka”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 8 lipca 2020

Fot. Politechnika Rzeszowska

We wtorek (7 lipca) w wieku 95 lat zmarł prof. Stanisław Kuś, doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, wieloletni Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz zasłużony pracownik Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz, a także Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa.

- Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Stanisława Kusia doktora honoris causa PRz, wieloletniego Rektora Politechniki Rzeszowskiej oraz zasłużonego pracownika Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Odszedł od nas wybitny uczony, wychowawca wielu pokoleń studentów - napisała Politechnika Rzeszowska.

Rektorem rzeszowskiej uczelni prof. Kuś był przez trzy kadencje.

- Wszechstronnie utalentowany, niezwykle pracowity, życzliwy, wyrozumiały i pomocny nauczyciel, szef i współpracownik, społecznik, żywo zaangażowany w prace na rzecz środowiska naukowego i zawodowego, gorący patriota, cieszył się powszechnym szacunkiem i uznaniem - dodaje rzecznik Politechniki Rzeszowskiej Anna Karwacka.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś urodził się 1 lutego 1925 roku w Rzeszowie.

W okresie okupacji ukończył szkołę rzemieślniczą u Rudolfa Reitmajera w Rzeszowie. Naukę kontynuował na tajnych kompletach, pracując także w zakładach Flugmotorenwerk (PZL, obecnie Pratt & Whitney Rzeszów).

Był żołnierzem Armii Krajowej. Egzamin maturalny zdał w 1945 r. w Liceum Matematyczno-Fizycznym w Rzeszowie. Studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1951 r., uzyskując dyplom inżyniera budownictwa. Na tej samej uczelni w 1957 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1969 roku habilitację. Od 1974 r. profesor nadzwyczajny nauk technicznych, a od 1990 – profesor zwyczajny.

Od 1976 r. związany z Politechniką Rzeszowską, był trzykrotnym rektorem rzeszowskiej Uczelni (1987 – 1993 oraz 1996 – 1999). Pod Jego kierownictwem uczelnia ta stała się najmocniejszym ośrodkiem naukowym Rzeszowa, liczącą się zarówno w Polsce i Europie.

Autor i współautor wielu projektów budowli użyteczności publicznej, m.in. hali targowej w Rzeszowie (hala i wiata), zespołu obiektów sportowych ROSiR w Rzeszowie, hali „Oliwia” w Gdańsku, hal AWF w Warszawie, hal widowiskowych w Katowicach „Spodek” i w Rzeszowie „Podpromie”. Jego prace znane są także poza granicami kraju, m.in. w Syrii (stadion, kąpielisko i hala sportowa). Jednak za jedno z najbardziej spektakularnych jego osiągnięć inżynieryjnych uważane jest wyprostowanie przechylonego wieżowca przy ul. Słowackiego w Rzeszowie. Ostatnią pracą jest opracowanie nowej koncepcji Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie.

Za wybitne osiągnięcia twórcze działalności inżynieryjnej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymał kilkadziesiąt nagród, odznaczeń resortowych, regionalnych i państwowych. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski.

Był laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa w 1997 r. (za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej, technicznej oraz wkład w rozwój rzeszowskiego ośrodka akademickiego). 23 września 2008 roku Rada Miasta Rzeszowa nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. 20 lutego 2014 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4