W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Jak oddać ważny głos?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 11 lipca 2020

W niedzielę 12 lipca odbędzie się druga wyborów prezydenckich, w której zmierzą się ze sobą urzędujący prezydent RP Andrzej Duda oraz obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Uprawnionych do głosowania w wyborach jest ponad 30 mln obywateli. W samym Rzeszowie uprawnionych do oddania głosu jest około 150 tys. wyborców. Głosowanie zarówno w pierwszej turze która odbyła się 28 czerwca jak i w drugiej turze jest przeprowadzane w sposób hybrydowy. Głos na kandydata można oddać w lokalu wyborczym jak i korespondencyjnie.

Bez kolejki będą mogły głosować w komisjach wyborczych: osoby 60+, osoby z małymi dziećmi do lat 3, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne. Wyborcy nadal będą musieli pamiętać o środkach ostrożności, m.in. o obowiązku zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży, skorzystaniu z płynu do dezynfekcji rąk lub przyjściu w rękawiczkach.

Głosowanie w lokalu wyborczym. Znak „X” i dwie pieczęcie na karcie

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Po udaniu się do właściwego lokalu wyborczego i otrzymaniu karty do głosowania od komisji wyborczej pojawią się na niej imiona i nazwiska tylko dwóch kandydatów. Aby oddać ważny głos, przy nazwisku tylko jednego z kandydatów należy postawić znak „X” traktowany jako przecięcie się dwóch linii w obrębie danej kratki. Co ważne, karta do głosowania musi być opieczętowana i zawierać pieczątki Państwowej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej. Brak którejkolwiek z tych pieczęci trzeba zgłosić członkom komisji obwodowej.

Głosowanie korespondencyjne. Pakiet wyborczy dostarczysz również do komisji

W tym roku po raz pierwszy w historii wybory prezydenckie są organizowane w formie mieszanej jeżeli chodzi o sposób oddania głosu. Ważny głos można oddać tradycyjnie w lokalu wyborczym jak i również korespondencyjnie. Wszystko to oczywiście w związku z panującą pandemią koronawirusa i chęcią ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wyborcy, którzy oddadzą głos korespondencyjnie mieli czas na wrzucenie swoich pakietów wyborczych do odpowiedniej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie obwodowej komisji wyborczej lub przekazanie ich do urzędu gminy do piątku 10 lipca. Istnieje również możliwość dostarczenia pakietu wyborczego do właściwej komisji wyborczej w dniu głosowania czyli 12 lipca. Co ważne pakietu wyborczego, dzięki któremu można zagłosować korespondencyjnie nie należy wrzucać od razu do urny w lokalu wyborczym tylko przekazać do komisji wyborczej, której członkowie sprawdzą czy pakiet jest kompletny i zabezpieczony. Oprócz tego członkowie komisji wyborczej zweryfikują czy wyborca nie oddał już głosu w sposób tradycyjny.

Cisza wyborcza już obowiązuje

Od godziny 00.00 w sobotę obowiązuję ustawowa cisza wyborcza, która potrwa do godziny 21.00 w niedzielę, kiedy planowo mają zostać zamknięte lokale wyborcze. Wtedy też poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. W trakcie trwania ciszy wyborczej nie można prowadzić agitacji, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, rozpowszechniać materiałów wyborczych oraz podawać wyników sondaży wyborczych – także tych w internecie.

Sankcje za złamanie ciszy wyborczej orzekane są na podstawie Kodeksu wykroczeń. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.

Osoby podające wyniki sondaży przedwyborczych w trakcie ciszy wyborczej, muszą natomiast liczyć się z karą od 500 tys. do miliona złotych.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4