Lista projektów do RBO 2021 gotowa. Głosowanie od 23 października

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 12 października 2020

Fot. Paweł Bialic

Znamy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Do głosowania dopuszczono 93 propozycje pogrupowane na trzy kategorie. Łącznie na przyszłoroczny budżet obywatelski władze Rzeszowa planują przeznaczyć kwotę 8 mln zł.

W pierwszej kategorii obejmującej budowę, modernizację lub przebudowę infrastruktury miejskiej do podziału będzie 4 mln zł. Zgłoszono w niej 14 propozycji na łączną kwotę 11,2 mln zł. Wśród nich znajdują się m.in. urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny za 1 mln zł czy budowa zespołu torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą za taką samą kwotę.

W drugiej kategorii, która dotyczy budowy lub modernizacji infrastruktury osiedlowej kwota do podziału wynosi 3,2 mln zł. Tutaj zgłoszono 34 propozycje na łączną kwotę około 6,3 mln zł. Znajdują się tam projekty dotyczące m.in. remontów dróg i oświetlenia na danym osiedlu czy budowy lub rewitalizacji placów zabaw, boisk oraz siłowni na świeżym powietrzu. Przeważająca część z kwotą 200 tys. zł.

W trzeciej kategorii, w ramach której dofinansowane będą projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. W tym przypadku kwota do podziału wyniesie 800 tys. zł. W tej kategorii zgłoszono 45 projektów o łącznej wartości 2,1 mln zł. Tutaj wśród zgłoszonych propozycji są m.in. dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł organizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha w 2021 roku czy organizacja Rzeszowskiego Festiwalu Rowerowego również w kwocie 50 tys. zł.

Wszystkie propozycje zgłoszone do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego można sprawdzić na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/358-rzeszowski-budzet-obywatelski/9752-rzeszowski-budzet-obywatelski-na-2021-r/19703-glosowanie-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2021-rok.html

Głosowanie odbędzie się w dniach od 23 października do 2 listopada 2020 roku. Zostanie ono przeprowadzone w dwóch formach:

1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl

2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4