Odszedł Jan Partyka. Popularyzator historii i kolekcjoner

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 16 kwietnia 2019

 

Fot. Urząd Marszałkowski

15 kwietnia 2019 roku odszedł śp. Jan Partyka - prawnik, działacz społeczny, kolekcjoner pamiątek narodowych, wytrwały popularyzator najnowszej historii Polski, w uznaniu swych zasług uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Śp. Jan Partyka poświęcił kilkadziesiąt lat, aby zgromadzić pamiątki dokumentujące walkę Polaków o niepodległość w XX wieku. Stworzył liczącą ponad 2 tysiące eksponatów skarbnicę narodowych pamiątek, które dotyczyły tak ważnych i dramatycznych momentów polskiej historii jak: Legiony Piłsudskiego, obrona Lwowa, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka 1920 roku, II Wojna Światowa, działalność Armii Krajowej i „Solidarności”. Na kolekcję Jana Partyki złożyły się fotografie, dokumenty, ordery, odznaczenia, odznaki, mundury wojskowe, biała broń oraz różnego rodzaju pamiątki związane z walką o niepodległość.

Od połowy lat 70. Jan Partyka rozpoczął swą społeczną misję popularyzowania historii i ideałów niepodległościowych, poprzez organizację wystaw, prelekcje, spotkania z młodzieżą. Odbywały się one w jednostkach wojskowych, szkołach, bibliotekach, domach kultury, oraz muzeach, między innymi Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Swą historyczną wiedzę i pasję zawarł w trzech książkach, dzielił się nią także na łamach czasopism i na antenie Polskiego „Radia Rzeszów”.

W 1981 roku Jan Partyka rozpoczął ścisłą współpracę z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, a w 2005 roku przekazał rzeszowskiemu muzeum swą skarbnicę ponad 2200 eksponatów, które stały się podstawą stałej wystawy: „Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”.

Jan Partyka został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, za swe oddanie dla polskiej tradycji, szacunek do polskiej historii oraz pasję, która służyła edukacji kolejnych pokoleń. W uznaniu swej działalności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2015 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego uhonorował Jana Partykę odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Wcześniej dwukrotnie był on laureatem nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, w uznaniu jego osiągnięć w działalności społecznej i patriotycznej.

„Naród, który nie zna swojej historii zginie” – mówił Jan Partyka w maju 2015 roku , odbierając podczas sesji sejmiku województwa tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

11 listopada 2018 roku jako zasłużony obywatel Podkarpacia został poproszony o symboliczne uderzenie w Dzwon Niepodległości, który został odlany na zlecenie samorządu województwa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tego samego dnia Jan Partyka przekazał w poczet zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie kolejny cenny eksponat z własnej kolekcji - Order Orła Białego.

- Żegnając pana Jana, żegnamy oddanego Polsce patriotę, który przez kilkadziesiąt lat zabiegał o to, aby narodowe pamiątki zachować dla kolejnych pokoleń. Odszedł człowiek, który swą osobowością, pasją, mądrością i uśmiechem zjednywał ludzi, ucząc ich szacunku dla historii Polski i Polaków. W bolesnych chwilach smutku i żałoby Małżonce, Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia - czytamy w komunikacie samorządu województwa podkarpackiego opublikowanym przez Urząd Marszałkowski.

Uroczystości pogrzebowe Jana Partyki odbędą się w środę, 17 kwietnia. Rozpoczną się one o godz. 14.00 mszą św. w kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, przy ul. Wita Stwosza (osiedle Kmity). Po mszy św. nastąpi przejście na cmentarz Staroniwa.

Red.

Fot. Urząd Marszałkowski

Fot. Urząd Marszałkowski

Fot. Urząd Marszałkowski

Fot. Urząd Marszałkowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4