Wojewoda Ewa Leniart podsumowała realizację wypłat „13 emerytur”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 9 maja 2019

Na zdjęciu od lewej: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS Ewa Papiewska-Borkowska
Fot. Barbara Kędzierska

W czwartek 9 maja w Urzędzie Wojewódzkim z dziennikarzami spotkała się Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Ewa Papiewska-Borkowska dyrektor Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Celem tego spotkania było podsumowanie realizacji wypłat tzw. „13 emerytury” w naszym regionie, w ramach rządowego programu, w którym „13 emerytura” stanowi element składowy „nowej piątki”. Warto zaznaczyć, że to działanie rządu spotyka się z pozytywnym odbiorem społecznym, co również na dzisiejszej konferencji potwierdziła Ewa Leniart.

- od 1 maja 2019 r. zgodnie z planem pierwsze „13 emerytury” zostały wypłacone. Założenie ustawowe jest takie, że „13 emerytura” wypłacana jest bez potrzeby składania dodatkowych wniosków przez osoby pobierające świadczenie emerytalne z ZUSu oraz KRUSu. Przysługuje ono w wysokości najniższego świadczenia emerytalnego, czyli: 1100 zł brutto (tj. 888, 25 zł netto). Bardzo się cieszymy, że odbiór społeczny (nie tylko od seniorów) dla realizacji tego świadczenia spotkał się z bardzo pozytywną reakcją społeczną. - powiedziała wojewoda Ewa Leniart

- Warto podkreślić, że prawo do tego jednorazowego świadczenia pieniężnego mają wszystkie osoby, które na dzień 30 kwietnia miały prawo do emerytury, w tym do emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej, czy emerytury częściowej. „13 emeryturę” otrzymują także osoby, które miały prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy; w tym renty inwalidów wojennych, wojskowych, prawo do rent wypadkowych, rent szkoleniowych, socjalnych, rodzinnych. A także do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Wypłatę tych świadczeń pieniężnych rozpoczęliśmy w maju, w terminie płatności świadczenia przysługującego za maj. - mówiła dyrektor rzeszowskiego ZUS Ewa Papiewska-Borkowska

Jak wypłata „13 emerytury” wygląda na dzień dzisiejszy w naszym województwie?

- Łączna liczba uprawnionych do pobrania „13 emerytury” na Podkarpaciu, to ponad 427 tysięcy osób. Możemy mówić, że zostały już wypłacone te wszystkie świadczenia, dla których termin upływa 10 maja. Obecnie zostało wypłaconych w naszym regionie 184 mln 600 tys. zł. W przypadku gdy komuś nakładają się świadczenia, bo przysługuje mu prawo do wypłat z ZUS-u i z KRUS-u, wówczas płatnikiem tej jednorazowej „13 emerytury” jest tylko ZUS. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zbiegu prawa do wypłaty emerytury i renty wypadkowej. Natomiast w przypadku rent rodzinnych, do poboru tych świadczeń może być uprawniona więcej niż jedna osoba, dwie, a nawet trzy. W takiej sytuacji prawo do wypłaty jednorazowej „13 emerytury” dzielone jest proporcjonalnie do ilości pobierających rentę osób w danej rodzinie. - wyjaśniła Ewa Papiewska-Borkowska

Jak poinformowały Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS Ewa Papiewska-Borkowska, do tej pory na Podkarpaciu wypłacono ponad 177 tys. zł., czyli ponad 1/3 kwoty przysługującej do wypłaty jednorazowej „13 emerytury” mieszkańcom naszego regionu. Mowa oczywiście o tych osobach, które zazwyczaj swoje świadczenia otrzymują do 10 dnia każdego miesiąca. Kolejne jednorazowe „trzynastki” będą wypłacone w kolejności do: 15, 20 i 25 maja br., a także w czerwcu tym osobom, którym świadczenia miesięczne za miesiąc maj wypłacane są właśnie w czerwcu.

Jak podkreśliła dyrektor Ewa Papiewska-Borkowska jednorazowe świadczenie pieniężne w postaci „13 emerytury” otrzymają również osoby, których comiesięczne świadczenia z tytułu np. emerytury wynoszą kilka złotych. Są takie osoby, a wynika to z faktu, że osiągnęły już wiek emerytalny, jednak formalnie były w stanie udokumentować np. tylko jeden miesiąc zawodowej aktywności. Te osoby także otrzymają jednorazowe świadczenie w kwocie 1100 zł brutt, czyli 888,25 zł netto.

- Warto zaznaczyć, że to jednorazowe świadczenie pieniężne jakim jest „13 emerytura” z mocy ustawy jest wolne od potrąceń i egzekucji. Jeśli jakaś osoba ma problemy związane z zajęciem komorniczym, w przypadku tej wpłaty nie będzie musiała martwić się, że nie będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy. Kwota „13 emerytury” zostanie specjalnie oznaczana i będzie to informacja dla banku i windykatorów, że nie mają oni prawa zająć tego świadczenia na potrzeby spłaty długu, jaki posiada świadczeniobiorca. - podkreśliła w swoje wypowiedzi dyrektor rzeszowskiego ZUS Ewa Papiewska-Borkowska

TUTAJ pisaliśmy o szczegółach dotyczących jednorazowej wypłaty „13 emerytury”.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4