Radni zdecydują. Zniżki za kompostownik i podwyżki za brak segregacji śmieci?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 2 grudnia 2019

Fot. Krzysztof Kuchta

Prawdopodobnie w tym tygodniu dowiemy się czy odpady z Rzeszowa będą ostatecznie trafiały do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, za którą odpowiada spółka PGE Energia Ciepła. Jeżeli tak się stanie, to kluczową informacją będzie oczywiście cena za jaką spalarnia na Załężu przetworzy odpady ze stolicy Podkarpacia. Obecnie Rzeszów płaci za spalenie jednej tony odpadów 302,40 zł, jednak wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku cena ta mocno pójdzie do góry. To może spowodować wzrost opłat za obsługę całego systemu gospodarki odpadami w Rzeszowie (odbiór i przetworzenie odpadów). W konsekwencji może to wpłynąć również na podwyżki opłat dla mieszkańców. W związku z tym władze Rzeszowa przygotowały na wtorkową sesję Rady Miasta dwa projekty uchwał dotyczące nowych warunków jeżeli chodzi o odbiór odpadów z Rzeszowa od przyszłego roku, które miałyby pozwolić poszukać oszczędności w tej kwestii.

Odpady bio na kompostownik. Będzie bonifikata 1 albo 2 zł miesięcznie

Pierwszym pomysłem władz miasta jest wprowadzenie ulgi dla osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, które zdecydują się na kompostowanie odpadów biodegradowalnych - czyli odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (wyłącznie pochodzenia roślinnego). Z danych przedstawionych przez MPGK Rzeszów wynika, że rocznie w zabudowie jednorodzinnej zbieranych jest około 246 ton tego typu odpadów, a roczny koszt ich zagospodarowania wynosi ponad 187 tys. zł. Według danych z września tego roku w Rzeszowie odnotowano 16 323 nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę śmieci w tym podział na odpady biodegradowalne. Wychodzi więc na to, że miesięczny koszt zagospodarowania odpadów bio przez jedną rodzinę to około 0,96 zł.

Trzeba również wziąć pod uwagę, że ilość odpadów bio jest zależna od ilości domowników i im jest ich więcej tym ilość odpadów również się zwiększa. Biorąc pod uwagę koszt odbioru tych odpadów władze miasta zaproponowany aby miesięczna bonifikata dla mieszkańców, którzy podejmą się kompostowania tych odpadów wynosiła 1 zł dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 1 do 3 osób oraz 2 zł dla gospodarstwa, w którym zamieszkuje 4 lub więcej osób. Warunkiem uzyskania bonifikaty będzie złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów i zawarciu w niej informacji posiadaniu przydomowego kompostownika. To czy faktycznie w gospodarstwie znajduje się kompostownik będzie mogło zostać sprawdzone przez miejskich urzędników.

- Jeśli mieszkańcy, którzy są zainteresowani taką bonifikatą złożą deklarację o posiadaniu kompostownika to będą się odbywały kontrole w celu sprawdzenia czy w danym gospodarstwie faktycznie się on znajduje - tłumaczy Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Ratusz chce wziąć się za tych co nie segregują, mimo że zadeklarowali. Zapłacą dwa razy więcej

Drugi projekt uchwały dotyczy wprowadzenia podwyższonych opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali, że będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, a jednak oddają odpady zmieszane. Tutaj podwyżki będą dosyć drastyczne, bo ceny mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Przykładowo 3-osobowa rodzina za selektywny odbiór śmieci obecnie płaci 55 zł miesięcznie, natomiast gdyby okazało się, że w rzeczywistości w tym gospodarstwie domowym nie prowadzi się segregacji śmieci, opłaty po stwierdzeniu takiego faktu mogą wzrosnąć do 110 zł. Weryfikacji sposobu gospodarowania odpadów w naszym domu, będą mogli dokonywać pracownicy firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów.

- Pracownicy będą mogli sprawdzić w jaki sposób jest prowadzona zbiórka śmieci i jeżeli stwierdzą, że jest ona niezgodna z deklaracją zostanie to przekazane miejskim służbom, a w konsekwencji zostanie wydana decyzja administracyjna dotycząca podwyżki opłat - wyjaśnia Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Mieszkańcy, którzy nie zgodzą się z decyzją władz miasta o podwyższeniu opłat za zbiórkę odpadów będą mogli odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a jeżeli to nie przyniesie skutku i SKO podtrzyma decyzję miasta, to w następnej kolejności do sądu. Nowe przepisy mają dotyczyć zarówno zabudowy jednorodzinnej jak i wielolokalowej. Jak słyszymy w ratuszu, wprowadzenie tego typu zmian jest konsekwencją zmian w przepisach dotyczących gospodarowaniem odpadami, według których od września 2020 roku segregacja śmieci będzie obowiązkowa dla wszystkich.

Oba projekty uchwał będą rozpatrywane na wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa. Jeżeli radni pozytywnie odniosą się do proponowanych przez ratusz zmian, to nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4