Darmowe przejazdy dla uczniów – dziś decyzja. Będzie więcej biurokracji

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 września 2018

Fot. Karol Woliński

W poniedziałek, 17 września na nadzwyczajnej sesji o godz. 16.00 radni zajmą się uchwałą w sprawie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży. Pisaliśmy już o tym TUTAJ.

W ubiegłym tygodniu w ratuszu trwały gorączkowe ustalenia nad ostatecznym kształtem uchwały. Chodziło o to, czy z uprawnień do bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać tylko uczniowie zameldowani w Rzeszowie, czy też nowy przywilej obejmie tych, którzy uczą się w rzeszowskich szkołach i mieszkają w mieście, chociaż formalnie zameldowani są w innych miejscowościach.

W projekcie uchwały skierowanym na sesję zapisano ostatecznie, że uprawnienia do darmowych przejazdów będą przysługiwać na postawie ważnej legitymacji szkolnej oraz przedstawienia:

kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego potwierdzeniem urzędu skarbowego,

lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym formularzu PIT,

albo – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną – urzędowe potwierdzenie odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego,

za poprzedni rok kalendarzowy potwierdzające adres zamieszkania na terenie Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia albo samego pełnoletniego ucznia.

Natomiast uczniowie niezamieszkali w Rzeszowie będą uprawnieni do przejazdów ulgowych na dotychczasowych zasadach.

To jednak oznacza, że uzyskanie prawa do bezpłatnych przejazdów i zapisania go na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (jej posiadanie też będzie konieczne) będzie wymagało przejścia przez rodziców i uczniów nieco biurokratycznej procedury.

Według szacunków przedstawianych przez prezydenta Tadeusza Ferenca bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży mają kosztować ok. 10 mln zł w skali roku.

W uchwale nie ma natomiast żadnego zapisu dotyczącego zwrotu pieniędzy za niewykorzystane miesiące dla tych rodziców czy uczniów, którzy na początku roku szkolnego wykupili bilety semestralne. Zapewnienie, że taki zwrot pieniędzy nastąpi, na konferencji prasowej złożył jednak sam prezydent.

Opozycja ma swoją ocenę całej sytuacji.

- Przez ostatnie dwa lata na sesji rady miasta klub radnych PiS wielokrotnie proponował wprowadzić bezpłatne przejazdy dla uczniów. Ostatni raz w czerwcu zgłosiliśmy projekt uchwały w tej sprawie. Wówczas władze miasta kategorycznie sprzeciwiły się temu pomysłowi. Teraz prezydent na miesiąc przed wyborami nagle zmienił zdanie. Doskonale, ale nie mam złudzeń, że przyczyną tego ruchu jest strach przed przegraną z Wojciechem Buczakiem. Zachowanie prezydenta pokazuje nam też coś innego. Tadeusz Ferenc najwyraźniej ma kłopot z przedstawieniem ciekawej oferty dla mieszkańców korzysta z pomysłów swego konkurenta – komentuje przewodniczący klubu radnych PiS Marcin Fijołek.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4