SKO uchyla decyzję prezydenta w sprawie Res-Drobu. W tle sprawa oczyszczalni

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 8 listopada 2018

Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob
Fot. Karol Woliński

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło w całości decyzję prezydenta Rzeszowa dotyczącą ograniczenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji uboju drobiu dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob Sp. z o.o. Prezydent podjął decyzję o ograniczeniu pozwolenia 5 lipca tego roku w związku ze skargami mieszkańców osiedli 1000-lecia i Króla Augusta na duże uciążliwości, które Res-Drob powoduje w okolicy ich zamieszkania. Trzeba jednak zaznaczyć, że na wniosek prezydenta wciąż toczy się drugie postępowanie, ale tym razem w sprawie całkowitego ograniczenia pozwolenia zintegrowanego dla firmy Res-Drob.

Decyzja prezydenta z początku lipca, była podjęta w związku z opiniami biegłych, którzy stwierdzili, że zakład narusza warunki pozwolenia. Res-Drob oczywiście w związku z taką decyzją władz miasta odwołał się o tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dziś wiemy, że SKO w Rzeszowie uchyliło decyzję prezydenta wskazując szereg błędów w postępowaniu. SKO zarzuciło urzędnikom brak własnego stanowiska w postaci interpretacji opinii biegłych w sprawie naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego.

- Uzasadnienie zaskarżonej decyzji ogranicza się w zasadzie do zrelacjonowania przebiegu postępowania i przytoczenia treści zebranych w jego toku dowodów. Nie omawia podstawy prawnej decyzji, nie prezentuje stanowiska organu w kwestii oceny zebranych w sprawie dowodów (w szczególności opinii biegłego, na której rozstrzygnięcie oparto, ani związku pomiędzy ustaleniami faktycznymi, a zakresem orzeczonego ograniczenia pozwolenia zintegrowanego - brzmi fragment decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W decyzji SKO wymieniono szereg błędów zwartych w decyzji prezydenta dotyczącej ograniczenia pozwolenia zintegrowanego.

- Braki postępowania wyjaśniającego, liczne nieścisłości w sporządzonej Opinii, nieopatrzonej podpisem jej autora, całkowity brak jakichkolwiek ustaleń własnych organu I instancji w zakresie przesłanek uzasadniających wydanie zaskarżonej decyzji przesądzają o konieczności uzupełnienia postępowania w zakresie znaczenie wykraczającym poza uprawnienia organu odwoławczego określonego w art. 136 k.p.a – wylicza SKO w swojej decyzji.

SKO w swojej decyzji odniosło się również do drugiego postępowania w tej sprawie, dotyczącego tym razem cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla Res-Drobu, które rozpoczęło się we wrześniu. Pisaliśmy o tym TUTAJ. To postępowanie zostało wszczęte przez prezydenta na skutek kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która stwierdziła naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego (chodziło o przekroczenie norm hałasu jak i również pracę zakładu w godzinach nocnych).

Według pisma z SKO w toku postępowania odwoławczego prezydent w odpowiedzi na skierowane do niego pytania, poinformował, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie całkowitego cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. Zdaniem SKO bezzasadnym będzie prowadzenie dwóch postępowań zmierzających do wydania decyzji opartej o tę samą podstawę prawną, zwłaszcza że przesłanki do cofnięcia i ograniczenia pozwolenia zintegrowanego są te same, i to do organu prowadzącego postępowanie w wyniku jego ustaleń, ma należeć decyzja czy będzie to cofnięcie czy ograniczenie pozwolenia.

Kolejną sprawą w kwestii Res-Drobu jest postępowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa, w sprawie nielegalnie wybudowanej na terenie zakładów podczyszczalni ścieków. Firma miała przedstawić inspektoratowi ekspertyzę dotyczącą budowy podczyszczalni.

- Ekspertyza została przez inspektorat budowlany uznana za niekompletną i nierzetelną pod kątem technicznym oraz co najważniejsze Res-Drob nie uzyskał stanowiska Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Res-Drob otrzymał czas do 31 marca 2019 roku na wykonanie oceny środowiskowej. Postępowanie inspektoratu budowlanego zostało na ten moment zawieszone, ale na obecnym etapie zakończyło się sankcjami karnymi poprzez zgłoszenie faktu samowolki budowlanej - informują przedstawiciele stowarzyszenia Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów.

Ponadto 5 listopada doszło do spotkania w sprawie Res-Drobu w urzędzie wojewódzkim, w którym udział wzięli wojewoda podkarpacki – Ewa Leniart, przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Weterynarii, Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz Stowarzyszenia Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów.

Według informacji udzielonych nam przez Stowarzyszenie Nasz Czysty Zdrowy Rzeszów podczas spotkania poinformowano o ustanowieniu sankcji karnych w związku z utrudnianiem zadań inspektoratowi budowlanemu. Na spotkaniu mówiono również o wszczęciu postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej pracowników Res-Drobu oraz o rozpoczęciu postępowań administracyjnych w sprawie poprawy stanu technicznego obiektów na terenie zakładu.

Do tematu i stanowiska miasta oraz Res-Drobu wrócimy.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4