Kontrola WIOŚ w Res-Drobie zakończona. Czy prezydent cofnie pozwolenie?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 28 września 2018

Fot. Karol Woliński

Udało nam się dotrzeć do informacji, według których w związku z ostatnią kontrolą przeprowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowskich Zakładach Drobiarskich Res-Drob, stwierdzono, że firma naruszyła warunki zintegrowanego pozwolenia w kwestii emisji hałasu oraz pracy zakładu w godzinach nocnych. O kontroli tej pisaliśmy TUTAJ.

Kontrola rozpoczęła się 28 sierpnia i trwała do 12 września, natomiast 18 września wyniki działań inspektorów WIOŚ zostały przekazane prezydentowi miasta, który wydaje decyzje o pozwoleniu zintegrowanym. Jak mówił nam w połowie września rzecznik prezydenta - Maciej Chłodnicki, jeżeli wyniki kontroli wskażą złamanie warunków, to wtedy prezydent podejmie adekwatną decyzję.

O wynikach kontroli oraz przekazaniu ich do prezydenta dowiedzieliśmy się od Mieczysława Doskocza – przewodniczącego Rady Osiedla 1000-lecia.

- Tak, kontrola się zakończyła i oczywiście wyniki pokazały, że Res-Drob wciąż narusza warunki pozwolenia zintegrowanego. Z informacji przekazanej przez WIOŚ, wynika że udało się wreszcie przeprowadzić kontrolę niezapowiedzianą i wyniki tej kontroli są bezsprzeczne - uważa Mieczysław Doskocz.

Według dokumentów dotyczących kontroli, działania WIOŚ polegały na pomiarze hałasu emitowanego przez zakład do środowiska w dwóch punktach (pkt nr 1 budynek mieszkalny przy ul. Gołębiej oraz pkt nr 2 budynek mieszkalny przy ulicy Różanej), a także analizie nagrań z kamer monitoringu zamieszczonych w zakładzie.

Wyniki kontroli jednoznacznie pokazują, że przypadku pomiarów emisji hałasu w punkcie nr 2 przekroczony został dopuszczalny równoważny poziom hałasu określony w pozwoleniu zintegrowanym o 5,7 dB. W związku z takim stanem rzeczy WIOŚ wszczął postępowanie w celu nałożenia na Res-Drob kolejnej kary (w maju podczas kontroli również doszukano się nieprawidłowości), która ulegnie dodatkowo podwyższeniu i będzie naliczana przez 60 dni. Co więcej WIOŚ ukrał również mandatem karnym pracownika odpowiedzialnego za naruszanie warunków pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto po analizie nagrań z monitoringu inspektorzy WIOŚ stwierdzili kolejne złamanie warunków pozwolenia zintegrowanego dotyczącego pracy w godzinach nocnych. Według nagrań wjazd samochodów dostawczych oraz rozładunek skrzynek z żywcem odbywały się przed godziną 6.00 rano, co łamie przepisy pozwolenia. Ostatni zarzut WIOŚ dotyczy braku pomiaru emitora podczyszczalni ścieków, który musi być przeprowadzony przynajmniej raz w roku.

Wyniki kontroli zostały przekazane prezydentowi miasta jako organowi wydającemu pozwolenie zintegrowane, z prośbą o przeprowadzenie przeglądu pozwolenia zintegrowanego lub rozważenie możliwości cofnięcia tego pozwolenia oraz poinformowanie WIOŚ o podjętych działaniach.

Z naszych informacji wynika, że 20 września Urząd Miasta wszczął postępowanie mające na celu cofnięcie bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolności produkcyjnej 50 ton tusz na dobę oraz instalacji pomocniczych technologicznie powiązanych położonych przy ulicy Konopnickiej. Do postępowania zostanie dołączony również wniosek stowarzyszenia Nasz Czysty i Zdrowy Rzeszów o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego złożony 14 września do ratusza. Szerzej o zarzutach stowarzyszenia pisaliśmy TUTAJ.

To mogłoby oznaczać przerwanie funkcjonowania zakładu. TUTAJ pisaliśmy jak Res-Drob odpowiada na zarzuty mieszkańców. Próbowaliśmy też kilka razy skontaktować się telefonicznie z rzecznikiem prezydenta Maciejem Chłodnickim, by zapytać o aktualne stanowisko ratusza. Nie odbierał od nas telefonu, a w ratuszu nie udało się go zastać.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4