Ratusz krytykuje decyzję SKO w sprawie Res Drobu: „Jest kuriozalna”

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 9 listopada 2018

Andrzej Gutkowski, wiceprezydent Rzeszowa
Fot. Karol Woliński

Jak już informowaliśmy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło w całości decyzję prezydenta Rzeszowa dotyczącą ograniczenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji uboju drobiu dla Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich Res-Drob Sp. z o.o.

Zapytaliśmy o tę kwestię wiceprezydenta Andrzeja Gutkowskiego. Wiceprezydent jednoznacznie skrytykował decyzję SKO.

- Patrząc na decyzję SKO, która stwierdziła, że urzędnicy tylko opierali się na opinii biegłych można zadać retoryczne pytanie: To na czyjej opinii mieli się oprzeć? Uważam tę decyzję za kuriozalną i niezrozumiałą - powiedział nam Andrzej Gutkowski.

Jednocześnie toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego dla Res-Drobu, które zostało wszczęte przez prezydenta po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wiceprezydent Gutkowski potwierdził, że postępowanie wciąż jest procedowane i na jego wyniki poczekamy prawdopodobnie do końca listopada.

W czwartek informowaliśmy również o kwestii pozwolenia na budowę dla podczyszczalni ścieków na terenie zakładu, a także o tym, że 5 listopada odbyło się spotkanie w urzędzie wojewódzkim w sprawie Res-Drobu. Podczas spotkania podjęto kilka decyzji dotyczących m.in. odpowiedzialności zawodowej pracowników Res-Drobu.

W sprawie obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, związanej z wydarzeniami z tego tygodnia próbowaliśmy skontaktować się z osobą pełniącą funkcję rzecznika prasowego Res-Drobu – Damianem Pawłowskim, aby poprosić o komentarz firmy. Niestety rzecznik Res-Drobu był w piątek nieuchwytny.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4