Podatek od nieruchomości w Rzeszowie wzrośnie w 2019 r. Wiemy o ile

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 30 listopada 2018

Fot. pixabay.com

Od 2019 roku stawki podatku od nieruchomości będą wyższe. Stanie się tak, jeżeli Rada Miasta Rzeszowa podczas najbliższej sesji, 4 grudnia przyjmie projekt uchwały przygotowany przez służby prezydenta Tadeusza Ferenca. Według tego projektu wspomniany podatek dotyczący budynków mieszkalnych ma wzrosnąć z 0,68 zł do 0,70 zł za metr kwadratowy. Jak argumentują urzędnicy w uzasadnieniu uchwały, wzrost stawki podatku jest związany ze wzrostem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok, który został ustalony przez ministra finansów.

Według projektu uchwały wpływy do budżetu miasta z podatku od budynków mieszkalnych lub ich części w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018 wzrosną z 3 mln 818 tys. 506 zł do 3 mln 930 tys. 815 zł czyli o 112 tys. 309 zł.

Zmianie mają ulec również inne stawki podatku. Chodzi m. in. o podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym przypadku stawka wzrośnie z 23,10 zł do 23,47 zł. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to najwyższa możliwa stawka jaka jest przewidziana przez ministra finansów.

Wyższą stawkę podatkową przewidziano również dla właścicieli gruntów „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków” oraz od gruntów „pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych”. Dla obu tych pozycji podatek ma wzrosnąć odpowiednio z 0,91 zł do 0,93 zł i z 4,63 zł do 4,71 zł za metr kwadratowy i tutaj również są to najwyższe stawki przewidziane przez ministra finansów.

Wyższa stawka, ma również dotyczyć pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Tutaj stawka ta wzrośnie z 0,30 zł do 0,31 zł za metr kwadratowy i będzie to największy wzrost procentowy w porównaniu do roku poprzedniego bo o 3,33 procent.

Członek Komisji Ekonomiczno-Budżetowej w Radzie Miasta – radny Waldemar Szumny z PiS zwraca uwagę, że podwyższenie stawek podatkowych może wpłynąć na portfele rzeszowian.

- Na środowym posiedzeniu Komisji Ekonomiczno-Budżetowej zwróciliśmy uwagę na projekt tej uchwały. Trzeba zaznaczyć, że wiele proponowanych w tym projekcie stawek podatkowych czy to związanych z budynkami, czy gruntami, jest na najwyższym poziomie przewidzianym przez ministra finansów, a wcale tak nie musi być i stawki mogłyby być niższe. Uważam, że powinno się poszukać innych narzędzi do pozyskania środków budżetowych. Bo inaczej wzrost stawek podatkowych uderza w podatników czyli mieszkańców Rzeszowa - tłumaczy Waldemar Szumny.

W ogólnym rozrachunku wpływy z podatku od nieruchomości przewidziane na 2019 rok wyniosą 117 mln 546 tys. 213 zł i będą one wyższe o 1 mln 609 tys. 404 zł w porównaniu do roku 2018.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4